Hi K:

V bin v PGM

Nguyn Cn


Li gii thiu:
Tr, tu, yu bin v yu PGM, Hi Qun Trung y Nguyn Cn cng yu ng i nh tnh rut tht. l nhng g qung i m Cn mun ni ln.

THHQ/HH/VNCH

C m mnh bng ban "Trit L vn" m li vi mention "u vt" trn tay, Thy Trn Bch Lan nhn ng߶i hc tr lc u ngao ngn. Sau khi nghe ng߶i vit by t nh xin i du hc x C Hoa, Thy Lan nhn quanh qun ri gh tai hc tr ni nh l: " Thi con !" ... Sau khi nghe cu tr li ngn ngi ny , ng߶i vit bun b cho t gi ng thy thn yu ri p xe p lc cc ra Si Gn i tm tim kem n gii su . Th ri mt tm bch ch߽ng tuyn m ca Hi Qun p nh bch vo mt ng߶i vit. Anh ta ch kp thy c cu l tuyn ng߶i i du hc tn bn x "c hoa" cho tt c nhng ai mun . Th l anh ta hng hi v khn gi qu m߾p ln ߶ng.

Sau 9 tun qun s hc ߶ng, ly c mi lm chun, Quang Trung, anh ta c v hc Anh Vn i M ... Mt gic m n trong tm ta Ri ngy cng n. Anh ta c i sang mt na qu a cu tht cc bn . Sau nhng ngy nht l vng v xc tuyt trn x l qu ng߶i, v ngy thng qua tht mau v anh chng li c bay v t quc thn y Khi h cnh xung phi tr߶ng Tn sn Nht mi ammoniac quen thuc bay ln lm anh ta li ngh n cu l khng t no bng qu h߽ng ta c (Vit Nam To Th Vit Nam M S!!)

V vn ha km v im hnh kim khng c cao cho lm nn lc chn n v, cc t h mm to nh HQ 500, 800, 400 u c bn b chn ht c. Ch cn mt dn tun duyn hm 600 chn . Anh ta ch bit ngh sao li chn chic Ph Qu HQ 617. Vic chn la ny may hay ri th sau ny h hi phn gi

Sau hai tun tm tr v nhy sng trn mt chic PGM khc, ng߶i tn binh ny ln trnh din HQ 617 gia bin vng Qui Nhn. Va leo qua tu mi th i U Hm Tr߷ng lin pht ra mt cu l : " Li gp my !!!" V Hm tr߷ng h L ny ho ra chnh l anh rut ca "Mo Con" cng kha OCS vi ng߶i vit. Mt ngc nhin khc thch th hn l mt S Quan Lin еi Tr߷ng khi xa APL nay lm Hm Ph chic tu b nh n V Hm Ph h Trn sau ny dy ng߶i vit nhng bi hc v gi v hng hi , v v s lim chnh ca con ng߶

PGM l mt chic chin hm nh di khong 33 met. Chng ti i tun ven bin v v l tu nh nn c th vo nhng ch t chin hm no vo c . Mt ln ti Hn Khi, Hm Ph cho ng߶i vit vn chuyn tu i vo gia hai vch ni cao hai bn v i vo thm duyn on 26 tn trong cng, cui chn ni v h߾ng Bc ca Nha Trang.

Cuc i i bin ca nhng lnh thy nh chng ti cng c nhng gi pht rt l l th. Nhng bui chiu mt tri ln huy hong sau gii ni Tr߶ng Sn hng v, nhng lc bin lng nhn c chun mu bc lp lnh l߾t bay nhng on di trn bin xanh mu lc bch, v nhng giy pht gh thm nhng hi o thn tin em li nhng k c tht p v kh qun.

V Hm tr߷ng h L ny rt l chu chi. Mt bui ti sau khi nhu vi lt np than mua ti qun o Nam Du (Poulo Dama), v ny kh kh tuyn b l:"Trong gia ph nh t th i y l to lm ri, ch cn ln Ta,T߾ng lm g na!!"

C mt mu chuyn nh c k li l trong mt chuyn cng tc qua Cam Pu Chia, Hm Tr߷ng cho cc nhn vin i b (tri vi lnh hnh qun). Th ri ng߶i Hm Ph tr tui cng ln b i lang thang. Chng cn khc li ngy gi tn tui ca chng trn mt nhnh x߽ng rng k nim ngy b Normandie ca Hi Qun Vit Nam trn t Khmer rouge.

Th ri ch bit mt thng ng߶i Min thi mm no mch v tn b Quc Phng Vit Nam Cng Ha l tu s HQ 617 b ln t Min. V Hm Tr߷ng c mi ln T Lnh Hm еi ni chuyn. Thot u , ng ta cn gn c ln ci l: "Ti khng c cho ai ln b xt c, v "bng c" u ???!!! Th l ng߶ ta kh n b ra mt cy x߽ng rng to t b c khc tn tui v Hm Ph kho tay ca HQ 617, ngy thng rnh rnh. Bun ra rt, ng߶i HT lng thng i b v tu , gi ngay anh Ph nh ta ra, v vai v bo nh rng :" Ny anh Ph , t gi tr i anh c n u th anh nh tc tng anh m li anh nh, anh ng vit tn anh ln cy x߽ng rng na nh ..!!!"

Mt hm chng ti c lnh ch ng Tnh Tr߷ng ca tnh Phan Thit ra o Ph Qu. y l mt hn o nh cn c tn l c lao Thu hay Poulo Cecir de Terre cch khong 50 hi l v h߾ng ng ca Phan Thit.

c i ra thm hi o m con tu mnh mang tn l mt iu rt thch th cho ng߶i vit. Ngy hm sau l ngy trc ca ng߶i vit m anh ta li c thch i i ln o chi, th l Hm Ph bo anh c i.. Hm Ph li trc th cho. Hm Tr߷ng v mt ton nhn vin i ln b qu giang nhng ghe nh nh c gn bn. Trn o mi s u rt l mt v nh ca h lm rt thp trnh bo, ai i vo nh m khng s b cc u ni ca chnh ngay.

Hm Tr߷ng v ng߶i vit ang i b trn bi bin th bng ng ta ht hong gi mt ghe nh bo ch v tu ngay. Hm tr߷ng v n tu v gi nhim s vn chuyn ko neo neo li v tu ang tri vo bi cn. Th l Hm Ph Trn c triu ln i ch huy nghe thuyt php v cn bn hng hi. Hm Tr߷ng hi: "Anh trc m sao tu tri, t na th ln bi ct ???." B qu v ang bc v b nh thc dy, hm ph nh ta gn li :" Th Hm tr߷ng trc m Hm Tr߷ng ng th Hm Tr߷ng c thy c tu tri vo bi ct hay khng ??? ". Cu tr li l th ny lm ng߶i vit bun c߶i qu m khng dm c߶i v s b vng ra khi i ch huy ...

o Ph Qu qu nh cha i ng߶i ta qua n bn kia o ri, o c nhiu cy da xanh xanh rt xinh. My ng߶i lnh thy i nm MK-3 bt c v n. Chng ti c mua mt con b con v thui ngay trn bi bin. D߾i nh la bp bng, ng߶i vit cm thy vui vui v cht nh n nhng ng߶i bn cn li Si Gn, mt ph߽ng tri xa qu.

Mt bui ti chng ti i tun vnh Thi Lan. Bin tht m. n hi hnh th tt ngm v chng ti i vo gn ca sng ng Яc. Nhn xa xa thy n hi hnh ca 1 tu l, ng߶i vit dng quang hiu hi thm sc khe " WHAT SHIP? "... tr l..mt vin i bc 127 ly bay vo qua u chng ti v n m cch khang 500 met. Tu kia cng dng n tr li. ng Hm Ph vi gi radio v Ph Quc hi cho ra l; sau , dung kho mt m ca NATO, chng ti gii c tn hiu n ca chic tu kia l " tu chng ti ang thc tp tc x" !!! Th ra HQ 617 i vo vng tc x t do ca Ю Tht Hm еi . Th l hai my tin FULL ra khi vng ny trong chc lt vi ting nguyn ra khng ngt ca v HT.

Mt bui sng chng ti gp mt cp v chng gi ng trn ghe ang khc v k rng hi tc Thi Lan qua n c߾p ht c v ly lun ci l߾i ca h Ri mt m, nhn trong radar chng ti thy mt echo nh m t nhin tng tc v ri xa khi chng ti li gn, th lm Hm Tr߷ng cho m i bc Beaufort 40 ly ra trc x lun. Chng ti bn c 7,8 pht m tu kia cng ngy cng xa ra hi phn quc t, nn chng ti ngng bn v tip tc i tun.

Ngay mi C Mau c 1 hn o nh tn l Hn Khoai (o Ging Tin hay Poulo Obi). Hinh nh ngy xa ngy xa c mt nng tin no ung ru say nn ng bch xung o ny th pha.

Trn ߶ng i Ph Quc ng߶i ta cn gp hn Bung, hn Chui, gn ca sng ng Яc. Chng ti th߶ng ngh bn An Thi, Ph Quc. Mt bui chiu , ang mit mi bn bn Billard th Hm Ph ra bo v tu gp. Th l chic PGM ri bn trong s vi v. Hm Tr߷ng th chc ang xoa mt chc trn b nn trn tu ch c Hm Ph v s quan i ca . Chng ti chy ra D߽ng ng chn bt mt ton t vt ngc. Ln n D߽ng ng chin hm chn xt c trm chic ghe nh c. Rt cuc chiu ti chng ti li tr v tay khng.

o Ph Quc chng ti hay ra thm ging vua Gia Long, pha bn kia phi tr߶ng mi ng еi . y l ging n߾c ngt chy ra trong vng n߾c mn nn cng l chuyn l k. Chng ti cng hay gh thm nhng ch lm n߾c mm ni ting ca qu nh.

C nhng lc chng ti ngng my li th tri v cho nhn vin nhy xung bin bi li thai mi . Vng R, l vng cm nh c, c mt bui chiu Hm Tr߷ng v mi ng߶i cu c 5 con c bng m to tung. Chng ti n߾ng c cun n vi rau sng , bnh trng v chm mm nm. Bnh Trng ny chng ti mua C N v thuc loi "p rui khng v" nn n hi dai, nu khng ni l dai qu !!! Bui ti c tu quy qun li n nhu tht l vui v , qun i nhng lc sng gi mt mi ngoi bin khi

Gi y, mt na i sau, c nhng lc ng߶i vit ngi ngh li nhng khong thi gian lang thang i tun trn cc vng bin, nhng lc ci nhau ch che vi i kim bo v c sai ta nn bo co v tr tu ang nm trn nh ni, li nh n cc bn cng tu, nh ng ha u v hay say sng v hay n v, nu chy sng nguc th ng ta xung i ng v c tu s treo mm hm .

Ng߶i vit ch hy vng rng mt ngy no, trn mt chuyn tu nh, s uc i li mt vi ch m chng ta n khi xa nh li nhng ng߶i bn c, cng chia s vui bun, v sng chung vi nhau nhng ngy p nht ca tui tr mt thi lon ly, th߽ng yu nhau nh anh em rut tht d mi ng߶i chng ta n t cc ph߽ng tri xa l. By gi mi ng߶i mt hon cnh khng gian v thi gian cch xa, nhng chng ta vn cn nh n nhng ngy ng trn boong tu nhn v nh hi ng chp tt quen thuc v nhn nc chung nh th c B m minh ri xa bao nhiu nm r V ng߶i vit hy vng l nhng k c rt p v bin ny s ni cht tnh bn gia chng ta cho d cho mi ng߶i chng ta u t cn c hi nhn thy tn mt nhng cnh p hng v ca min t m thn yu gi y nghn trng xa cch.


Vit tng ng߶i Hm Ph h Trn.

Mo Hoang Nguyn Cn 11/98S c gi gh thm: