Tng Thng Ng nh Dim trao kim danh d cho
Th Khoa L B Thng - Kha 10 SQHQ Nha Trang (1962)

Truyn Ngn:

Chuyn Di Tn Bun


L B Thng

Email: BTHLE@aol.com


Hn thn th ngi trn hn cnh cu tu ca cn c, th hn nhn theo cnh bo tri. Chic o trn Hi Qun ߾t m dnh st vo ng߶i, hn cm thy kh chu v bc bi. Tri v chiu, tia nng ch cn le li qua cm my xm ca trn ma ging va qua ang cun cuc bay v cui chn tri ty.

Hn va ngt tng ngn c bng lau, ling xung n߾c, va cho nhng ngh tri theo vi cng rong bo trn ging n߾c sng chy mnh.

Hn khng n ngn tay tr bt u r߾m mu v vt ct ca l c lau. Hn khng cm thy au v nhc nhi g c v hn ang b dn vt bi mt cn au nhiu hn, au n tn tim khm, but gi c tm hn. Ni nim ca mt S phu nhn thy cnh n߾c mt nh tan m bt lc tr߾c hon cnh .

Nhn ging n߾c chy, hn lin t߷ng n mt on vn ca mt cy bt thi tin chin vit v mt quan nim nhn sinh, trong mt truyn ngn m hn c trong mt chuyn hi hnh tun tiu ngoi khi :

" Hy nhn nhng l bo ang tri trn ging n߾c chy ra bin ngang qua ni ny v s khng bao gi tr li y, cng nh chui i chng ta tri theo ging thi gian, tui gi chng cht theo nm thng v chng ta s khng bao gi tm li c."

Nhng ߾c vng t߽ng lai ca tui tr, lng nhit huyt cho s nghip, nhng chun b, xy p trong d vng, nhng nim kiu hnh ca cuc i, n by gi sp b v nh con d trng xy lu i ct trn bi bin.

Ni kh v nim au ut nghn lm cho hn tc t߷i khc, hn cm thy on ght nhiu, v nhng l do khc nhau. Hn cm thy yu ui tr߾c hon cnh t n߾c hin ti.

Tt c ngoi vng kim sot ca hn v cuc chin n giai on khng th cu vn c na.

Hn bit s sp ny khng phi do li ca nhng ng߶i yu n߾c th x thn cho qu h߽ng, hy sinh chin u n git mu cui cng nh h cng hn qu tuyn th t th d߾i l c vng ba sc ti sn B Ch Huy Уc Khu Rng St sng hm nay.

Nhng bn tin ti tp gi v t min Trung cho bit nhiu n v ln lt tan r v cp ch huy b chy tr߾c. Cuc chin ln ln tin v k cn Si Gn.

Hn th di v phn vn, tnh nh n n߾c hai vai mang nng v hn khng bit ln ny phi tnh sao cho trn vn. Cho n gi pht ny, hn lun lun cng v v trch nhim trn tt c nhng u tin khc. Mt na n con ca hn v th phi kt li ngoi Trung khi Hu b tht th v cho n nay khng bit sng cht nh th no.

Hn cm thy rt au lng nhng hn cng chp nhn, v khi quyt nh vo qun ng tr thnh cp ch huy, hn dt khot n nh u tin cho cuc sng mi ny.

T quc, Danh d v Trch nhim l mch mu nui sng bn thn hn, l nim hnh din khi nhn thc c cu cnh ca cuc i hn gn lin vi trng trch v hnh .

Mu trn ngn tay tr vn tip tc chy, hn vn tip tc ngt c bng lau, vn thn th nhn cnh bo tri theo ging n߾c c ngu ca ging sng Nh Be.

By gi hn su gi chiu, tng ting sng pho binh n t h߾ng Ct Li vng v. Trn sng tu thuyn tp np, l lt xui ra bin.

Hn mm c߶i khinh b nhng k tham sinh y t, chy ng chy ty tm ߶ng thot thn khi tnh trng t n߾c cha ng ng nh th no c. Nhng ngh li th mi ng߶i c mt hon cnh v mt quan nim sng khc nhau, h sng nh th t xa n nay, khng c g lm h thay i c. Hn va suy ngh va i v h߾ng B Ch Huy, ng߶i H S quan a tay cho ri trnh cho hn mt cng in ca BTL/HQ. Sau khi c xong, hn a li cho ng߶i ny ri ro b߾c v pha phi o nm v pha sau cn c.

y l phi o c dng cho nhng my bay Cesna m c vn M dng tr߾c y. Sau ny khi chuyn giao li cho HQVN, phi o ny khng cn dng na.

Trn phi o, gn nh kho c hai chic my bay trc thng nm cnh nhau. Chng n b b li sng sm nay, khi phi i trc thng t phi tr߶ng Tn Sn Nht, b ch pho mnh sut m, bay xung y xin tip t xng, ri bay ra bin, nghe u l h s ra o Cn Sn.

Hn n tn hng ro km gai quan st v tr. Hn quyt nh s gi hai ton kch ra nm ti h߾ng nh dn v d߾i mt b sng.

Gi mt t sng bt u thi vo lm cho rng c lau cun thnh nhng gn sng nh chy di trn rng lau pha sau cn c, sng cun lan dn v tn pha xa.

Cnh ng hoang ny c gn mn by nn hn cng yn ch mt phn no, v ch s b nhiu thit hi nu chng quyt nh tn cng cn c t h߾ng ny.

Sau khi kim sot xong cc tuyn canh phng, hn tr v phng hnh qun, ra ch th cho S quan trc, chun b gi nhn vin ra kch ti cc v tr hn quyt nh.

Tri bt u chng vng ti, nhng con chim b cu lm t ti cc mi nh kho bt u ng ngm ng߶i qua li, u gt g, r r ting chim nh to.

Bng nhin hn nghe ting sng n ln hn, l hn nhng ting pho 105 ly quen thuc ca pho binh bn.

Hn on c th y l ting n ca ha tin 122 ly ca ch. Hn tng nghe nhiu ln lc cn chin u ti tuyn u v hng m phi xung hm tr n v ch pho kch.

V ri t pha Ct Li, la bt u chy sng rc c bu tri, ting sng n nhiu v lin tc hn tr߾c. Hn bit ch ang tn cng mnh vo Ct Li.

Hn chy ra khi phng hnh qun, i nhanh v pha bn tu. Hn thy nhiu chin nh ca Giang on bn ang phi tr trn mt sng h߾ng v pha Ct Li.

T xa nhiu chic thuyn cao su ch nhng qun nhn Hi Qun m hn bit l thuc Lin on Ng߶i Nhi, chy v h߾ng cu tu ni hn ang ng. Hn vy tay cho li mt S quan mang cp bc Trung T, l bn c t ngy chin u chung ngoi tuyn u.

Tu cao su cp vo, hai a bn m nhau, lu lm nay mi gp li ng߶i chin hu ngy xa xa. Anh bn thng bo tnh hnh bi t ti cc mt trn v tin on Ct Li s khng ng vng trong vng vi gi na.

Sau mt hi hn huyn tm s, anh bn xin tip t xng cho cc thuyn cao su nhn vin c th ra n Vng Tu.

Hn bt tay ng߶i bn tht cht, anh ta rt cm ng tr߾c giy pht chia tay cui cng, vy tay cho nhau khi thuyn ri bn. Anh bn ra khi cn hn li chin u.

Nhn ng߶i bn vi v ra i, lng hn tht li, c l y l ln cui mnh gp nhau phi khng bn? Bn c nim tin v l do ca bn, ring hn cng th, hon cnh v l t߷ng buc cht hn vo quyt nh l khng b cuc, m nh nhau u, cha m, khi cn n߾c ta vn cn tt, cho n khi no cn sng cn bin mi thi. au bun lm phi khng bn?

C hn mt triu qun tinh nhu, Hi Lc Khng Qun tng vang ting mt thi khp vng t M Vit Nam, th m nay v mt thiu s ng߶i sai lm, b lung lc, y m, tham sinh, lm cho t n߾c khng cn sc khng c tr߾c cuc tn cng ca k th.

Tht bun thay phi khng M, tht chn ch߶ng thay phi khng hn thing t n߾c, tht ti nhc thay phi khng vong linh cc Anh Hng Lit S ging ni ?

Hn cng mun t hy mnh v cm thy nhc nh, nhng cht trong giai on ny l chy trn trch nhim, v vy chng th c tip tc nhn nhc chng tr n hi th cui cng ri c nm xung vnh vin trong lng t M cng vui lng v hnh din vi t tin, khi gp ti vng l h v.

Ting n o rn r pha B Ch Huy a hn v li vi hin ti. Hn i nhanh v h߾ng sn c, sau hn ra lnh tp hp tt c nhn vin, ri dng dc thng bo tnh hnh cuc chin cho mi ng߶i c bit.

Hn tuyn b cho php nhng nhn vin no mun theo tu ra bin, c php ri khi n v ngay t gi pht ny v nhng ai tnh nguyn li chin u s ra nm ti cc tuyn phng th.

Sau khi gii tn, hn c bo co ch c khong mt phn ba qun s xin i, s cn li mun tip tc chin u cnh v ch huy ca mnh ri n u hay .

Hn cm thy rt l hnh din vi cc chin hu ny v quyt nh th tt c nhn vin b pht v v k lut, khi nh t v trang b v kh h cng chin u chung vi bn hu.

Mi vic va sp xp xong th hn c bo co l chin hm thuc Hm еi ang chy ngang qua cn c i v h߾ng Vng Tu.

ng trn cu tu nhn nhng chin hm Hi Qun chy qua tr߾c mt, trn tu no l lnh thy, lnh b binh, dn s chen chc hn hp ng nght trn bong tr߾c, bong sau.

Rut hn nh b ai ct xn thnh tng khc nh, lng au tht li nh b ct cht bi si giy v hnh ti nhc.

Hn mun tm mt l do bo cha cho nhng ng߶i tr߾c y l "chin hu", trong hon cnh ny, ch mt l do thi hn tha mn v tip tc xem h l ng߶i ng liu quen bit, nhng d c gng mi, hn vn khng tm ra c mt l do no kh d chng minh cho s b chy nh th ny c.

Hn bit trong t߽ng lai, lch s v ng߶i Vit Nam s phn xt gt gao v hnh ng ra i hn nht ny.

Hn ng lng im trong m ti, nhn t n߾c sp tan bin dn tr߾c mt khi chin hm cui cng chy qua khi cu tu. Hn mun nu ko nim tin ang xo nha dn hi trong tm khm.

Nhng tt c ch l o t߷ng tuyt vng, s tht l chng ta khng thua trn nh ti chin tr߶ng m ch thng v chin tuyn ca ta t tan r.

Ngh li hn cm thy bun cho nhng hu bi ca c Thnh Trn, nhng ri khi ngh n nhim v tr߾c mt m hn phi ߽ng u, hn quay tr vo phng hnh qun v tip tc lin lc vi cc n v bn phi hp chun b cho cuc tn cng sp ti ca ch qun.

Thng s Qun Ni tr߷ng vo thng bo c mt v S quan xin gp.

Hn b߾c ra ngoi, bt tay ng߶i S quan n em thn mn mang chin nh vo n nin tr߷ng v thuyt phc hn ra i. Hn mm c߶i cm n v v vai ng߶i chin hu, nhn nh vi li ri tin anh ta xung tu tr v n v ang di tn trn sng Soi Rp.

m nay tri nhiu sao, vng trng khuyt chch v h߾ng ty nam ta nh tia sng yu t trn vm tri su thm mun trng. Ngn gi cui ma xun thi nh t pha sng lm bay mi tc bng bnh ca ng߶i con trai ba m߽i bn tui i, m trng gi nhiu tr߾c tui v ln ln trong cuc chin, chng kin v tham gia vo nhng bin c ca lch s.

Nht l trong nhng giai on gn y, hn l nhn chng ca cuc i i m lng ng߶i thay hnh bin dng mt cch khng th t߷ng tng c lm cho hn bi hi thc mc v quan nim sng.

Hn b߾c nhanh hn, m hi ߾t m v khng kh oai bc.

Hai qu lu n loi nh eo trn ngc o gip nhn nhy theo b߾c chn i, hn nm cht tay sng M18 quen thuc, lm vt ty thn cho hn t ngy chin u ti vng tuyn u hn ba nm v tr߾c. Thp sng lnh chuyn qua lng bn tay to cho hn mt nim tin mnh hn.

Vi kinh nghim chin tr߶ng v tinh thn quyt t, hai yu t chnh gip hn xem th߶ng nhng him nguy v nhng g c th xy n cho hn.

Hn v n phng hnh qun v nhn bo co t cc tuyn phng th, tt c u yn tnh.

нn v bn cho bit phi tr ba Tiu on иa ph߽ng qun trn th ti cc v tr quan trng v ch ch pho kch l t, khng gy thit hi ng k.

Hn bit thi im tn cng ca ch c th bt u vo na m theo nh kinh nghim tc chin ca hn. иch c n su gi chun b chin tr߶ng tr߾c khi tri sng.

Qu nhin nh d on, vo khong hn 1145 ti, hn bt u nghe ting pho n ln v pha kho xng Nh B v tr߾c khi mt ngy mi bt u, mt qu ha tin 122 ly th nht, th nh, th ba... ri xung ti bi, n t tung khp doanh tri.

Nh ca dn chng nm cnh vng ro cn c trng ha tin chy bng d di. Hai qu ri vo cng chnh ph tan hai vng gc.

V ri ch c th tip tc pho vo cc v tr quan trng ca cn c: hai chic trc thng cng cng chung s phn, kho n trng ha tin n tung, ri n phi o, nh kho ln lt pht n tan tnh. Hn h߾ng dn mt tiu i chy d߾i tm ha tin ri ra tuyn phng th chnh ti vng ro. Mt thy th va c th ra khi nh t t nguyn a chic nn st ca mnh ang i cho v Ch huy tr߷ng, hn lc u cm n ng߶i thy th tr v tip tc chy v tuyn u.

C mi ln nghe ting rt ca tm ha tin, hn v nhn vin nm xung cho n khi ha tin ri trng mc tiu n tan tnh, tt c ng dy v tip tc chy na. C nhiu lc ha tin n tht gn, t ct vng tung te ln u tc, mt mi.

T phng hnh qun ra n tuyn cui cng bnh th߶ng i mt khong m߶i pht nay chy gn hai m߽i pht m vn cha n. Hn v nhn vin b sung va n tuyn phng th ny, y l tuyn nm trn trc l chnh ca ߶ng chuyn qun ca ch nu ch quyt nh tn cng cn c.

Tuyn c xy ct kin c, c trang b y my truyn tin, i lin 50 ly, sng phng lu... T y hn c th quan st c ht pha sau ca cn c v nht l v h߾ng nh dn chng .

Cc vng gc thay nhau bo co thit hi. Ngoi tr nhng h hi vt cht cho kho n v cc nh kho v vi nhn vin b th߽ng nh, khng c tn tht v nhn mng.

иch pho t hn tr߾c v cng cha tn cng bng ߶ng b, c l chng n ang ch tp trung qun s tr߾c khi tn cng quy m, hay l chng ch pho gy nhiu thit hi cho cn c, hn oan cht by gi cho n sng chng s pho d di hn na.

Hn gi my cho phng hnh qun v c bo co l cc n v bn trong vng cng ang b pho v tn cng mnh v b nhiu th߽ng vong v thit hi ng k. Mt tuyn b ch trn ngp v ang c gng m ߶ng mu rt v h߾ng sng.

Cn c Ct Li mt v ch ang tin qun dc theo h߾ng sng v pha kho xng Nh B. Giang on bn ang phn cng kch lit v mt vi chin nh b chy v trng n B40 ca ch.

Hn dn vi nhn vin chy tr li phng hnh qun, by gi cng khong chng hai gi sng, ting ha tin v ting sng pho binh n rm tri xen ln vi ting sng i lin v sng nh nhc nh hn nhng k nim Tt Mu Thn ti Hu, lc hn nm trn d߾i hm gn 28 ngy gia lng ch.

Ha tin vn tip tc ri vo cn c, nh kho n chy sng rc tri, xe cu ha ca cn c c gng cha chy d߾i tm n ri.

Ъn khong ba gi sng, mt lot ha tin ri lin tc, ch bt u pho d di v chnh xc, c l c ni tuyn h߾ng dn nn ln ny nhng mc tiu quan trng ca cn c u b trng n n tan tnh.

Hn bit ch mun dt im nn pho mnh. Tuyn bn tri bo co b thit hi v xin rt lui, hn chp thun, sau t nhin tt c n tt ti thui, my truyn tin b gin on v khng c in.

Hn bit nh my n ln ca cn c va b ph tan v ha tin. Hn dng my PRC 25 ra lnh cho tt c cc tuyn rt xung cc giang nh ang sn sng ti bn tu, ng thi hn cng nhn vin phng hnh qun mang theo ti liu chuyn xung chic soi nh ca mt Giang on Thy B.

Cuc rt qun xung cc giang nh din tin trong vng k lut v trt t, hon tt d߾i ln ma pho ca ch trong vng mt gi.

Sau cc chin nh nhp vo vi Giang on bn, phi hp b tr t kho xng Nh B n ng ba sng Lng Tu, Soi Rp v phn pho vo ch qun ang bn t pha bn kia sng.

Ting sng ln nh vang dy trong m ti, tng tia n ln tinh vch thnh nhng ߶ng sng chy vng ri n bng khi trng mc tiu. Ha chu ri sng rc ging sng nh trong m hi ln.

Ting my truyn tin lin lc n o, xen ln vi nhng ting la ht hong ca nhng chin nh trng n ch qun to thnh mt bu khng kh chin tranh tht s nh trong cc phim nh.

иch khng ng n gi pht cui cng ny m vn gp sc khng c mnh lit ca cc n v t th ti y.

Cuc chin ko di cho n khi vng ng va rc sng th tn dn, ting sng ch cn nghe l t. иch ngng pho kch v c l rt v pha kho n Thnh Tuy H.

Hn lin lc my vi ton kch ang nm ti mt sng v c bit ch cng va ngng pho vo cn c v vn cha thy ch tn cng bng ߶ng b. Hn gi my cho v S quan Ch huy Giang on bn v thng bo cho bit l hn s tr v cn c thm st tnh hnh v phi tr li.

Tri bt u sng hn khi on tu cp bn tu cn c vo lc gn 0700 gi ngy 30 thng 4. Nhn vin ln lt b ln b v c lnh ra cc vng gc.

Nhn cnh iu tn ca n v, la vn cn chy ti nh kho, nh my n tan tnh, hn vn gi vng nim tin l n v cn ng vng tip tc chin u. Hn ra lnh ph hy nhng ti liu khng cn thit v c gng gi my lin lc vi B T Lnh Hi Qun.

Hn hy vng B T Lnh Hi Qun vn cn v mong lin lc c vi nhng ng߶i ch huy li, nhn ch th.

Sau khi i duyt qua tnh hnh cn c, khi tr v phng hnh qun, hn c bo co l Si Gn ang ri lon, B T Lnh Hi Qun khng tr li my.

Hn phn vn ri ra lnh m kho thc phm phn phi cho cc n v v cc Giang on ang trit thi v y.

Nhng chin nh thuc nhiu n v khc nhau nh l Tun thm, Phng Thy Ha, Thy B, Xung Phong, Trc Li, tt c hn 100 giang nh khng c нn v tr߷ng ang xin tm tr ti ni ny.

Khong 10 gi sng lc va quay v B Ch Huy, bng nhin hn nghe ting chn chy rn rp, ting my xe Honda v xe Vespa n n o. Nhn vin ca hn ng ng b hng ng, vt li sng n v chy ra pha cng chnh.

Hn ra lnh chn li tm hiu l do v c bit nhn vin m radio nghe ni Si Gn ri lon, s gia nh v con tht lc nn chng n xin php c tr v lo cho gia nh.

Th l ht, khng ai cn tinh thn li chin u na, m chng n chin u cho ai gi pht ny, trong khi nhng ng߶i khc a v con ra ngoi quc ri chy theo ra bin thot nn.

Hn th di chn nn v cm thy nim ut c dng trn ln trong tim.

Ch trong khong khc n v tr nn mt bi vng bng ng߶i, ch cn li sng ng b li y trn nn t lnh.

Hn ng߾c mt nhn tri, n߾c mt tuyt vng chy di xung m.


(Trch trong Tp truyn ngn " Mi tnh hoa phng ")
Virginia, ngy 25 thng 7 nm 1998
L B Thng


S c gi gh thm: