Truyn ngn H Thc Sinh

PH HCH


Hiu ph nm nh mt thch thc trong khu ph phn ln hng qun l ca ng߶i M. Bn ngoi mt tin xp x, khng t im sn pht g nhiu, nhng tm bng hiu vit vi ch n s c chc nc lm bn ng nghip trong vng:

Ph Hch
M 9 gi sng, ng 4 gi chiu

Chng r c b quyt gia truyn g m i ti u m ph hiu ca lo Hch lun lun t khch. iu ny nu c ai t m cng v ph߽ng tm bit. Ng߶i y ch bit sau ngy hong phi ri thua xch phi, lo Hch cng b ht c ngi - mt xe ph nc ting ߶ng Cng L - chy git sang M.

D nhin sang y lo khng th tip tc chim mt gc ph, chi mt xe ph, sng tra chiu ti ngp ln trong khi ph thm lng, va y nhng ߶ng dao thin ngh vo khc tht b mm mi, va nhai vi cu Kiu ly cho ni bt thm phn c tnh; hoc c lc t tin ch mm gp vi nhn nh thi cuc vi m thc khch, th߶ng ton gii c cn c vt, tha quyn lc x hi n ho mt ci i lo c th mm ra nh si bnh ph.

iu kin m hiu n ni x M vn minh qu c rt nhiu im xm phm nghim trng n quy lut, n vn phm ph. Phng my lnh c trn thit sang trng, bn gh u v p nh lnh duyt binh, thm tri trong ngoi nh dinh quc khch u l nhng th v duyn v tha nht trn i i vi ph. N d nh n tht ch chm vi Maggie. M th tht! Trong sut m߶i bn nm qua, iu kin m hiu n ni y qu c nh tn ri ch nhiu t s chnh phi ph c t trng, mun tr li phc v khu v ng߶i ng h߽ng.

Ring lo Hch th khc. Nm nm u lo ngm ming ln lng vo lm th vic tch lu t bn. Nu mt ng t߾ng nht nh khng chu sng cnh v p con khn vi ngh sn nh x ng߶i, quyt b tt c v lp chin khu cho ng vi tm v lch s ca ng, th lo Hch cng nui ch t߽ng t. Lm sao mt ng߶i nh lo li c th chui mi d߾i sn tu, hn x quanh nm ming li n ton ct st? Hoc ngy tm ting di mi vo ng h s, gii quyt my chuyn nhm nh trong nhng vn phng bo him la lc, hay trn mt bn giy cn s x hi cn mn? Nu ng nh vn tri y vt c n cht cung cp mn ngon b cho tim c con ng߶i, th lo cng mang ni dn vt t߽ng t. Lo m ngy no s tr li chn giang h, ng dao ng tht phc v nhng ng߶i ng h߽ng khn kh, ang ngy m b ph߶ng hc o u c bng nhng thng n߾c dng y bt ngt r tin.

Sau nm nm tch lu c cht vn tm , lo Hch sang li ca tim pizza sp cht ca mt anh gi ni gc ߶ng Winona v Orange, ri ng vin c nh vo cng tc tu sa. Khng mang trong ng߶i cn bnh bi quan ca cc ng nghip, lo nghin cu k bin mi khuyt im thnh u im cho hiu ph t߽ng lai.

Mi chi tit trong vic b tr mt hiu ph u c quy lut c. Bn t߷ng i ba cnh rui vo ve l iu ng trch? Nhm, vui tai v mang nhiu c trng dn tc ra pht y! N hp l hn vic nhi nht vo tai thc khch nhng bi nhc rn r ca mt Si Gn v phc tin 75, hay loi nhc phim b kiu Mu Nhum Bi Thng Hi ca mt tp on con bun mt tr hu 75.

Cn nhiu tiu tit khc cn phi xem xt k. Chng hn loi tm. Ch t߷ng trong hiu ph tm no cng dng c. Phi l tm tre. M sao phi l tm tre? Tha v trong lc ngi i, rt c th mt thc khch bun tnh ly tm xa chi, v nh th tm g thng vut nhn hai u lm khi thua y. Loi ny gin, d gy. Chng may ng khch l ng߶i kh tnh, b gy mt mu tm trong chn rng, sau mt lc loay hoay mi khng ly ra c, ai cm ng bc bi ng ln b߾c khi hiu va khi bn kh n bng bt ph n phc v? Ng߶i ta khng n bt b ng߶i ta c ? Hiu ph cn trm th b lang Trc khc na. Chc bn c ty bt Ph ca Nguyn Tun? Tuyt, nhng lo Hch bo rng ngh ph cn lm ci tn mn khc m c tay chi h Nguyn cng chng bit rnh, chng hn ci vt n߾c mm.

Theo lo Hch n߾c mm trong hiu ph phi ng trong vt thy tinh hai m. y l loi vt truyn thng. ng dng loi no khc. Xt, rc, bm ... u khng ng b quyt. Ti sao? Lo bo trong ci bu khng kh ngt ngt mi ph, mt tri bn ng quanh xem c ai quen, ngc u o mt phi lic k hng tt bo hp dn ca thng cha ngi k cn, tay h cm ln vt n߾c mm, tai l ng lng nghe dng n߾c thm v m hi cng cha Tin Dung chy xung bt ph bc khi, cht nh hong ht nh ra iu g, khch dng pht vt n߾c mm ln, hai mt quay v lc li trong bt ph. Tm t xao xuyn. Tim li n my nhp p. Su trong thm tm khch dng ln nim hi hn nh va phm mt iu cm k trong o ph l s km nghim chnh. Khch tht ln mt ting "cht"!, ch th ri ch mc vo t ph nh nh kho c tm mt vt nt trn chic trng ng Ngc L. Dng a o ngc phn bnh ph. Run tay cm tha mc t n߾c dng d trn u li. Khi n߾c dng lm tng nng khin nhng git m hi trn trn v ra, chy nha v ba ߶ng nhn t ngt bin i, li mt vng trn thnh thi v t l. Khch mm nh mt n c߶i, ni kh: "May qu, phc by m߽i i!" Ch mt ting thm th nh th nhng d߾i con mt tinh qui ca lo Hch, lo bit chc v thc khch khi s thnh knh b߾c vo o ph.

Khng c vt n߾c mm hai m cch g to ni cho khch c mt giy pht k th th y. N t߽ng t nh mt anh m v, nm m mt v v khi chong dy vn thy c v.

Яi vi lo Hch b quyt phc v cc tn ca lo cn nhiu. Nh chuyn t߽ng t cng l iu h trng. Ta phi b n vo mt lin nh, ng b vo my ci ng bp. Nhiu lc thc khch ch thch n߾c dng c t mu thn thng trn m con gi; cm ng t߽ng t ln, khch bp ci pht, c mt vi t di nh con giun lm rc vo bt ph, ngoy mt ci, chi thm mt ting, ho kh ca khch bin mt nm m߽i phn trm khi bt ph tr mu au ging mt bt riu cua. Ri no cn tiu, rau mi, hng, chanh, t ... Ni tm mi th u l vn cn phi c quan tm, cn nhc v thc hin mc ton ho c.

H php cho o ph kh lm nhng my ai bit. Bn m߽i nm trong ngh lo tha kinh nghim v s th߷ng thc hi ht n v n ca ng߶i i. H u bit trong m rau mi kia khng mt l a, trong nhng cng hng kia ton l ߽ng th. S tn mn cng kh gn nh c߾p i qu bn nhng gic ng ngon say ca cuc i lo. Nhng lo vn gi c kiu hnh ng cay. n hay khng n, c i lo cha nn n ai c. Nhng vo n, lo mun cc tn phi nghim chnh mt mc t߽ng knh. S sn sc ca lo da trn s t߽ng knh ny. D sao lo u phi l Pht!

Cn nh hi mi khai tr߽ng c mt v khch nng nc i gi sng, lo nh nh n ba ln rng "Tha ng bn hiu vi li dng ph c truyn khng cung cp gi sng", nhng li nh nh khng c p ng. ng khch vi tm thn to ln ngi phch xung gh. Ging nh lnh v, ng o cp mt li ty nh mi tri qua mt trn xp xm thu m, nhn vo nhng thc khch chung quanh, gi mt cnh tay lng l ln rao ging:

"n ph phi c gi sng, phi c mt dza bnh ki nh dzy n. Bp, bp, bp". ng va ni va bp nghin bn tay to ln trn khng tng chp, ri tip: "Bp nh dzy tng nm, tng nm cho n ht dza gi b vo t ph".

Ln y lo Hch nut cn in vo bng nh nut ming da b sng. Lo c bnh tnh n gn ng khch, nh nh ch ra ca:

"ng th li cho, thc lng nh chu mun gii thiu vi ng qun o Vin m gia nm bn kia ߶ng, h c mn h tu rt kh v c c gi sng!"

Ni xong lo tm tm quay tr li vi dao vi tht, vi cu Kiu ly tr߾c ni kinh ngc n ut ng߶i ca mt tn khng rnh l o.

Th m ph Hch vn ng nh th߶ng. Ph߶ng chuyn tr ph lm k gim pha, thm ch gi dng th߶ng dn mon men vo hiu nghin cu i ph߽ng, khi chun h c a ra mt phn on sao cho ng bng, rng ph mnh ph lo gii lm mt chn mt m߶i, v u lo ng khch nh vy?

Thc m ni s phn on gi l cng bng y vn y cht ch quan, ngoan c na. Ci g mt chn mt m߶i kh bt kh vt, ch ph th v ph߽ng, khc no anh go so vi anh go Tm. l nh phn v thnh cng kh hon chuyn. Ь ln phn khng th xa b, lo Hch nh thm mt n ti hu. n ny s s tr߾c mt m sao lm anh chuyn tr ph M khng nhn ra! Lo quyt nh bng mi gi phi cho khch nhn bp ph, nhn thy ni n߾c dng bc khi, nhn thy ch nhn bnh thn chng chc iu dao khin tht, vi tht ti chn treo lng lng, vi nhng b hnh hoa xanh t߽i. Ni tm, d sau mt khung knh, phi cho khch sng li cm gic ang ngi trong mt hiu ph tht, khng phi l hiu ph m mi th c lm sn u t tun tr߾c, thng tr߾c theo ci o m thc ht sc ph thng v sa a n߾c ny. Phi cho khch i tht rut bng mt tr߾c .

Lo Hch tng khng nh yu t ny nh tan nhng khuyt im my lnh, thm tri, bn gh bng lng; v, theo lo v von, hiu ph nom s v duyn nh mt c em sun ut nu khng thy bp ph!

* * * * *

ng t߷ng c phi lm cch mng gii phng, hoc tm ng ch lp ng, tm chn tay lp chnh ph ng߶i ta mi cn ti i mt bit nhn ng߶i. Thnh tht m ni ng bn ph nh lo Hch cng phi c i mt nh vy. Nhiu khi i mt y cn phi bin thnh thin l nhn khi cn, ng mt ch m vn phi nhn ra ht nhng chiu php ln lt ca bn hc ma gi qu hi mnh.

Ti y bn c th bm mi: Lm ci g m gh th! Nhng qu th y bn . Vi v con anh em trong nh, lo Hch th߶ng dn d: "Sng trn i hn ng߶i l mt ci ti. Ngi yn khng c k th, nhng v chuyn lm th phi cn thn, v l lc ta khi s c th trong gic ngoi. Mt anh ch bo l ci hp bng c th mm tm vo thanh danh ta nhiu khi ch v ta t chi mt ci qung co. Mt tn du ng nghin ngp c mu liu c th nhy ngang vo hiu ng khch d dao xin t tin l. Mt bn ng nghip c th b nh mt lng thuc x vo thng n߾c dng d tr ca ta trn ߶ng i xung nh cu. Mi vic u cn nhn thy tr߾c kp ha gii, k c vic phn on cho chun xc khi t chi hay chp thun ng gp t tin cho mt t chc lc quyn ca ng h߽ng".

Cn nhiu, theo lo Hch cn rt nhiu iu lt lo m mt ch hiu ph, d bn n khng kp th, vn phi gi߽ng mt ln nhn cho xa trnh ha l nh m thuyn.

Nhng d sao vic nhn ng߶i cp thit vn l nhn m tn th߶ng ngy.

Ba thng new wave tc xanh tc , n mc nh qu s yu tinh, va b߾c vo ngi bn 12 coi th ch khng nguy him. Th mt bng ra x-ke m i n din th߶ng khng dm hn gia ban ngy. Ng gii lm ch dm ban m rnh rp trong mt x bi u xe, ch dp d sng g lt t tin l ca mt b gi tn tt khng may. Cc cu ny n߾c vo go vo bnh ph thiu cho n vn thy ngon.

Ci nh c ph gio bn tr߶ng Jackson, khng mc vy m lun phi mc qun v i dp gai chng t thp, tc chi kiu cng n߽ng Diana, ang ngi ni bn s 4 gn ca knh tr߾c quy, l ng߶i kh tnh. Ngy ng tm c mt ch ngi kh, nhng c vn lnh m lc u nu ch y xt ra khng va . D sao lo Hch tha cho c ci tnh kh khn ny. n b con gi n coi ni ngi coi h߾ng vn l iu ng khuyn khch.

Ci ng c bp tht khng to nhng i knh dm th to, ngi yn nh tng d߾i bc tranh ln g cn ai ngoi g Tm Tng? G l mt tay anh ch b. FBI c tha bo co nhng v ph߽ng v c g thu thu qu tang. Tm Tng c th xu vi ci x hi bt nho nhng chi c vi ph Hch. Bn ch vi ngh "chi c" y nh l thu thu nhiu t. Dn giang h th thit nhiu tay iu ra pht. Tm Tng l mt tn chnh thng ca o ph, khng cng th thi dm m n thu thu thnh a ny. C th ni khng my ai b tp bnh nh Tm Tng. n t ph ung ly c ph sa su , g nm trn m߶i v nghim chnh ni vi c em chy bn: "Gi ly tin l, em gi hu ph߽ng!" Tp nh th M trng chi khng li. Nhng i li t ph cho Tm Tng phi ton ho. Tht ng nhiu qu t qu, hnh ty ng ln li, nht l n߾c phi trong. T ph em ra m c nhng loang m bo v a trn mt n߾c dng l iu g rt phin lng. Lo Hch hch ng, khng hch x xng, cho nn lo khng tic cng khi hu anh bn ny cn trng hn nhiu ng߶i khc. Th߶ng khi n xong ra v, g hay th u vo gian bp, nhch mi khen lo mt cu thng l "Ngy cng tin b y, ng ch!"; ri nh s d ch, g khoan thai i thng ra ngoi.

Ka, ang b߾c vo l cp v chng ch hiu n Con Chim Xanh d߾i khu Nam. ng chng gy nh que tm bi trong b com-l qu kh, trng thm nh con hc x cnh ng chu ma; y vy m b v li bo nh ci lu, ph bn ngoi mt b mu m qu ng. Bun c߶i nht l chnh hiu n ca h cng c nu ph, nhng khng tra ch nht no h khng dn nhau n y lm mt chu. Lo H6ch cha bt chuyn vi cp v chng ny ln no, thm ch cha bit c tn tht, nhng th ha hay. Ngh nu ph, ngh ca s, ngh m phng mch hay ngh bo c khc g nhau, quen li m kh giu nhng hn lc no cng c sn trong ti. Vi cp v chng ny, bt ph ch cn nh n su phn cng lc thng ln. Khng phi h khng bit n, nhng chnh v vic h lm git cht nhiu phn v gic v khu gic ca h. H m hiu n vi nhng mn tp nham, mc ch ch moi tin my ng b M m kin thc v mn n Vit Nam ch c mi ch "ch gi".

Thc khch cn khi loi ng߶i trong cng ng Vit Nam ni y. Ch ring mt x tra ch nht nh hm nay, c mun lo Hch cng khng th gi k ht tiu s tng ng߶i. Lo ch c th ni vn gn vi ng߶i trong tn t vo hiu lo v hin chia lm hai phe r rt. Mt phe chim c ch ngi, ang x xp hp n߾c ph, hoc ngm tm, hoc xem bo, hoc tn gu ch ti lt c phc v; phe kia l m ng߶i ln ngn ng ni ca ra vo vi nhng i mt l lo, rnh rp nh nhng k ang tham d mt cuc chin kiu ln t ginh dn.

Bt gic lo Hch nhn mt, ri li thn nhin tr li vi mt n c߶i b him trn mi.

* * * * *

l chuyn cng tc mt. Nhng ngh ph cn i hi hn th. Mm, chn tay, mt mi u c cng tc tut tut, c bit l tai. Ngoi vic phi nghe khch gi, c,mng, khen ... l chuyn d nhin, lo Hch cn phi nghe c nhng chuyn lm khi ch n nhp chi ti vic bun bn ca lo.

Ng߶i ta bo ch cn hai c em vi mt con c thi hp thnh mt ci ch; hoc ch cn ba ng anh vi mt bt ph bin ngay ra mt hi on, hai t chc v ba v i. Khm ph trn c chng nghim ni ph Hch.

Mi ngy, t sng ti chiu, trong hiu ph c m߶i hai bn mi bn bn ch ngi, ng m߶i t khch th v chi l tai lo Hch c nghe n bn trm tm m߽i ti giang h em vo y m tranh lun, thm ch c lc thng cng chn h cng tay vi nhau ginh chn l v pha mnh.

ng ni bp ph lo nghe nhng g?

Bn 4 c hai ng, mt bc s v mt nha s. Hai ng ny lo Hch quen mt qu. ng nha s ang cy ming gn kt trong chn rng, bo:

"T y n chi lo ta qu, li ti ba i bn kip ra".

Chc hn ng nha s ang cp n mt quan c bn, lu nay b mt t bo a ph߽ng dng lm thuc bi, bn ph tan nt thnh tr mt s quan c t nn vn c i sng khng c l߽ng thin lm cc mt gia nh, x hi v chnh tr na. ng bc s mt lnh lng:

"Chy a no a . Phe ta gim thiu dn s l va. C ny n nhn mn!"

Bn 3 c ba ng߶i p. Cc c u l ca s. Mt c ni v mt c th t vng mt. C l c th t ang l mt tai ha sp ti cho c ba c, nn c nhc n vi ging y bo ng:

"B sang ti Bidong ri !"

C tc di nht vn nh my si tc mai, c߶i khy:

"Nhm nh g, nh mt n l tiu ngay khi va cp bn C Hoa!"

Hai c kia nhn bn vi nt nghi ng. C tc di li tip: "B cng bin th cho em, hi bn ny i show th no. Em tnh ngay tr li d c nm th߾c mt s!"

Mt c r kh:

"Tri, tin m ?"

C tc di li c߶i khy:

"Th th, c sang y i nm th߾c mt s, n khi hiu ra nm b mt s cng khng ma no tr l va th gi i p-lai mt chc t-xm-l!"

"N߾c bo hnh trn y ch!"

Ting ro t chic bn gn ca nhn vo gy nhiu m ln trong tai lo Hch. C em chy bn nghe ro vi dng cp chn tt bt, nga c p vng ln trn:

"N߾c bo hnh trn mt bt c ngay!"

Ting hi p nh v tnh c gi tr ging pht sng lnh cho mt cuc ni dy o ut cp lng x. i ba ng lo l kh ngi ni bn s 6 gp ting c n s chm tr. G ch dp cuc cch mng c ny l phn v ca cc c cu chy bn, lo Hch bnh chn nh vi.

Bn s 1 c hai i thanh nin nam n vo ngi. H n mc ng phc mu xanh d߽ng, ra dng c tnh on tch chi , v cn tha thm mt cy guitar nht d߾i gm bn. Mt thanh nin p t bo ang c xung bn, chi ng:

"Tin s chng n, x ro nhiu qu!"

C gi c mi tc di ngc nhin hi:

"X g c?"

C bn cnh huch bn, gt kh:

"L v chi vi VC y!"

Anh thanh nin th hai gt i:

"Mnh sp dng ph, li l ph Hch, xin tm gc my chuyn tm y li dng ph cho ngon".

Ch c ch khng nhng lo Hch nghe thy cu "li l ph Hch", lo ny mt n c߶i y nh ca Cai Xanh. Nu Cai Xanh kt thc ting c c߶i ca g bng cu hm hnh "My ch em bn qun vng ny cng bit r n ta ", th lo Hch li ngng tay dao, g chic tha vo mt ci ly ba ting cch cch cch. y l m hiu triu hi khn cp mt c em chy bn. ng th, ch sau ting g vi giy mt c b chy vo. Lo Hch tay xt u nh my trn mt ming nm gin, ht mt ra ngoi bo:

"u tin bn t c bit cho bn s 1!"

D bit y l mt s ao ln trt t bt th߶ng ca ng ch, c b d ngoan mt ting v b ph i. Lo Hch nhn theo bn t ph vui vui trong bng: Mt cu ni hay c by c th߷ng! Cn c chy bn va bng va nhn ni dung bn t ph. C chc hn bn c cu bn 1 phi l b con rut tht chi ca ng ch tim.

Qun ngay bn s 1, lo Hch nhn vo thng n߾c dng cn n li xu d߾i y. Lo ko ln mt s nh ng c vo thng ln, xong th tay iu chnh ngn la ga. Va cm dao co lp mn trn tht lo va nhn thm d pha ngoi mt vng. Lo m tht nhanh s thc khch cn li: "Cn," lo ni kh.

Bn 11 c cp v chng n mc bnh nh dn a c. Sau mn chm u thm th h bung nhau ra, ng quanh vi kh th nh mun tip tc cuc ni dy bn s 6 ban ny. Bn nh mt hn hc cng chiu vo lo Hch. Nhng m ngay. Mt c em kp bng bn tr߾c mt h hai bt "ti nm gu gn hnh trn n߾c bo" nh h gi m߶i pht tr߾c .

Thm mt m mu ni dy b dp tt trong hiu ph Hch!

"S 5 s 7 tnh tin!"

B Hch bo trng ngi sau quy tnh tin. Ting gm ca b khin my c cu chy bn lng tng, h h nhau rng ln:

"5, 7 tnh tin!"

"5, 7 tnh tin c ngay!"

"5, 7 c bill y ri!"

Mt cu chy bn cm hai chic a nha nh ng giy tnh tin chy n bn s 5 tr߾c. ng khch va mc bp phi, va nhn anh thanh nin, ging ngc nhin hn:

"a Tn, my ra tr߶ng ri m?"

Anh thanh nin cng va nhn ra ng߶i quen. Lng anh thng ln v ging c ln hn mt cch khc th߶ng:

"D ch Nm, ch mnh gii? Chu ra k s nm ri, c iu lng ry x߷ng sp nhiu qu, m chu th ... tri i ..."

Anh ta khoa ci a th hai ln tri ri chy tp ti bn s 7.

Chic ng h qu lc hiu Quartz do chnh lo Hch mua, nhng nh vn ng, t ngy khai tr߽ng n vn mang bn d߾i hng ch "Phng Th߽ng Mi Cng аng Thn Tng" va t tn bung my ting im ba gi tra.

Sp ti gi ngh, lo ngh bng. Bn gi l ng ca, lo vit rnh r trn bng hiu. Lo s chng s mch lng ai, d hin trong hiu vn y nhng ting hp ph, ting ko gh, ting va chm xin li nhau, ting gi ph, ting thc gic, ting nn n ca c em chy bn, ting n߾c si, chuyn gi qu, chuyn bang giao ...

Lo Hch vi tay ly b hnh hoa t trn tht, tay tri gi cht b hnh, tay phi n mnh mt ߶ng giao, hn m߶i c hnh vi tc tai ru ria ln long lc nh cuc x tp th ci cch rung t. Lo nhn ra ngoi, ngh bng cn phi lm thm t ra m߽i t na.

* * * * *

Gn bn gi, khch t ng ngt ri chm dt hn. Lo Hch c߶i kh. Lo hnh din mnh c nhng thc khch khn ngoan v t trng. Nhng ci me x nh vn kia th khng t trng t no. Phong thi ng ta c v cng n ung cu k y, nhng ng lun lun l mt thc khch mun mng! Gn nh th, t ngy m tim n nay, lo nh ng nh vn gn nh ch c phc v u vi hai phn ba phn cng lc vt vt. Hm nay bt gic lo thy y ny trong lng. Nhn ng nh vn ngi kh hnh m ngay ngn n bt ph cui cng ca hiu, lo mun ln la ni mt i cu cho l߽ng tm thnh thi nhng khng kp na. V lo dn cm ra. Mm cm gm mt lin cm, mt a u ph rn, mt bt t߽ng C "c Ch" v mt a ci luc. Gia khi lo theo di i bn tay mp trng ca v xi cm ra bt - bn tay c nhng ngn mm vi chic nhn c߾i ln vo trong htt - th c ting hi:

"a ng ch, sn ph sao khng lm lun mt t m li v vi cm n߾c?"

Lo ng߾c ln thy ng nh vn ang ng m m vo mm cm m bc, ming nh ph ra mi m b. Lo lng tai nghe su trong bp. Lo tin n chn m߽i chn phn trm c c cu no va lm m mt ci t. Lo nhn ng khch, v d߶ng nh mt ngy mt ngt cho ging lo m xung, gn vi s hin ha, lo ni:

"T no vn th bc , b n߾c i m߶i bn nm qua chng ti no c mt ba ph!"

"...!?"

"nh kim cm sng qua ngy". Nh khng cho khch chen vo, lo th di tip ngay:

"M bc c xem, sang y qu c tha ma y, nhng bnh th th kia, tht th th kia, rau rc th kia, nht l ng߶i, l cnh th kia th th hi lm sao c c t ph, h߷ng c ba ph cho ng ci o ph?"

h tip ly bt cm t tay v, lo chp ming:

"C nhng tay vo lm mi ngy chng qua nh nh y thi, bc vn s ".


Sp b߾c sang th k v thin nin k mi, ta lm g tng cu nghinh tn?
Vn Mi sa son mt n phm a chn trm nm,
H Thc Sinh gi mn qu tin thi gian ngn tui.
Mi anh ch em gia nh Hi Qun Vit Nam n c v ng h mt tc phm nng k ca tc gi i Hc Mu.
Hy lm p t sch gia nh v t sch bn hu vi:

tng bit 20

Sch dy 625 trang, gi 20 M kim
Truyn ngn H Thc Sinh
S c gi gh thm: