Hy nhn li v suy ngm v mt cuc hnh qun tiu biu

Hnh Qun Vo Tam Gic St

Phan Lc Tip


Li ta:

Cuc chin Vit Nam tn gn mt phn t th k, nhng ni au v cuc chin y vn cn, nht l i vi qun dn min Nam. Nhiu t chc, nhiu qun binh chng VNCH bt u c gng ghi li mt giai an ng cay c. HQVNCH cng bt u. y l mt bi vit v cuc hnh qun phi hp Vit M, m Hi Qun ng vai tr n dn, trong tinh thn Tm L Chin Dn S V, ng߶i vit tham kho cc ti liu v pha Hoa K, ti liu ca H Ni v nh li nhng iu chnh mnh tham gia, chng kin. Tr߾c khi cc bi ny c chuyn ng v in thnh sch, ng߶i vit rt ao ߾c c n nhn nhng gp , nhng b tc cho tp ti liu c chnh xc v phong ph hn.

Phan Lc Tip

Sau khi Ю Nht Cng Ha b lt , hng lot nhng bin ng chnh tr theo nhau din ra. Trong khi pha Cng sn Bc Vit t qun vo Min Nam, khi u cho nhng cuc nh ln. Tr߾c hon cnh y, Qun i M cng o t qun vo Min Nam, v gi vai tr lng v dit, y QLVNCH vo vai tr bnh nh. Ь m rng vng ai an ninh cho th Si gn, M ln lt c nhng cuc hnh qun to ln, quy m, nh thng vo cc mt khu Vit Cng. Hnh Qun Attleboro, khai din t 19 thng 9 n 25 thng 11 nm 1966, mc tiu l chin khu D߽ng Minh Chu. Hnh Qun Cedarfall, khai din t ngy 8 n 26 thng 1 nm 1967, mc tiu l Tam Gic St. Sau l cun hnh qun Junction City khai din t ngy 22 thng 2 n ngy 14 thng 5 nm 1967, mc tiu l tr li hy dit chin khu D߽ng Minh Chu. Cc cuc hnh qun em li kt qu no, vai tr ca Qun Lc M ti Vit Nam ra sao... l nhng vn rng ln, i hi nhiu su tm nhn nh.

Ь gp mt ci nhn v vai tr lng v dit ca Qun Lc M, ng߶i vit xin c ghi li mt s d kin c th, chnh mnh chng kin qua cuc hnh qun Cedarfall, nh vo Tam Gic St

Tam Gic St dc nh trn bn hnh qun bi ba im: Bu Bnh, Bn Sc v C Chi, rt st Si Gn, v chnh con sng Si Gn, thng dng chy qua mt khu ny, tt nhin cuc hnh qun trn con sng huyt mch v nguy him ny thuc Hi Qun Vng 3 Sng Ngi . Lc y v i din Hi Qun bn cnh Trung t߾ng L Nguyn Khang, T Lnh Qun on III, l Hi Qun Thiu T Trn Bnh Sang.

Mc ch ca cuc hnh qun ny, nh ti liu ca Cng Sn ghi li l tiu dit cc b phn ch lc qun Vit Cng, gm Trung on 272, Tiu on 1 v 7 ca Qun Khu IV, Tiu on a ph߽ng Ph Li, v 3 i еi a ph߽ng. Cuc hnh qun ny c trn 40 ngn qun Vit M v аng Minh, vi s h tr rt y ca Khng Qun ti ni a Vit nam, cng nh pht xut t Ю Tht Hm еi v t Thi Lan. Ring Hi Qun Vit Nam Cng Ha c nhiu Giang on Xung Phong c tng phi vi mc ch n dn t vng Tam Gic St v Trung Tm иnh C ti Bnh D߽ng. on Tm L Chin Dn S V thuc BTL Hi Qun Si Gn c c bit thp tng on chin nh ny n, h tr,an i dn trn on ߶ng t Bn Sc n Bnh D߽ng. Ng߶i vit bi ny lc d l Tr߷ng on Tm L Chin Dn s V.

V pha Cng Sn, h ghi nhn rng: M c 6 L on B Binh, 1 Trung on Thit Gip. Pha Qun lc VNCH c 8 Tiu on B Binh, 4 Tiu on Thit Gip. Tm n 10 Tiu on Pho Binh 105,155mm. Khng qun chin thut chi vin 1300 ln/chic, B52 72 ln/chic. Уc bit c 4 Tiu on Cng Binh M vi 50 xe i t.

Din tin cuc hnh qun ny, Cng Sn Bc Vit ghi li trong cun sch nhan Cuc Chin Tranh Xm Lc Thc Dn mi ca Ъ Quc M Vit Nam, do Vin Lch S Qun S Vit Nam, B Quc Phng, H Ni , xut bn nm 1991, tc gi l Hi Nh Quang, ng߶i chu trch nhim xut bn l i T Trn Hnh, trang 139, nguyn vn nh sau:

"Хu thng 1 nm 1967, sau nhng chuyn bay trinh st, ri ha cht c xung Thi Tnh , H M߶ng, Vm C ng, my bay B52 ri thm khu vc Cn Xe, Trng C, H B, n Thun, ch trin khai lc lng chim lnh cc a bn G Du H, Du ting, Bo n, Thi Ha, rng Thanh in, to th bao vy "Tam Gic St". Tip ch tin su vo cn c, trng im l Long Nguyn, H B. Chng kt hp phi pho, my bay B 52, l d ngy, cc n v cng binh v ha hc M trit ph Bn Sc, xc dn. Cng phi hp hot ng, qun ngy cn qut ߶ng s 13 t Th du mt i Bn Ct. T ngy 24 n ngy 26 thng 1, cuc hnh qun kt thc. y l cuc hnh qun nh ph cn c kt hp vi gom dn, xc tt dn quy m ln bng th on c߾p sch, t sch, ph sch nhng kt qu vn khng nh chng mong mun. "

* * * * *

Ь c mt ci nhn c th v pha Qun lc VNCH, nht la vai tr ca Hi qun trong nhim v n dn, chng ti xin trch li mt on trong cun bt k B Sng L Mc, m ng߶i vit tham d cuc hnh qun ny ghi li.

* * * * *

on chin nh trn 50 chic loi, thuc nhiu giang on tng phi, tham d cuc hnh qun vo vng ''cm i'' Tam Gic St, thuc tnh Bnh D߽ng. Cuc hnh qun khai din ngay sau my ngy Tt, u gi thng 2 nm 1966. y l mt cuc hnh qun quy m, tiu biu v rt to ln, c ti trn 40.000 qun b chin Vit M tham d. y cng l cuc hnh qun m u cho vai tr Lng v Dit cu Qun еi M; v Bnh иnh do Qun Lc VNCH ph trch. Уc bit trong cuc hnh qun ny, tuyt i khng c mt thng tn vin no c php tham d, d l M hay Vit, dn s hoc qun s. Ti vi t cch Tr߷ng on Tm L Chin Lu еng thuc B T Lnh Hi Qun, tham d vi nhim v h tr dn chng ri khu vc hnh qun, bng cc chin nh Hi Qun, v trao h li cho anh em B Binh khi on tu v n Bnh D߽ng.

Cuc hnh qun quy m v to ln y khai din my ngy, on chin nh mi c php tin vo vng trch nhim. Khi hnh t bn tu Bnh D߽ng vo lc 4 gi sng, di chuyn ngc ln thng ging c sng Si Gn. T Phng Hnh Qun cu chic Monitor Command( Soi nh), trn hi ti thy hnh nh con sng Si Gn un khc lng vng rt nhiu. Cng ln thng ging lng sng cng hp, v bn mt l rng v ni. Cm ly c ph nng trn tay, ti i ra phi mi tu, b߾c nhng b߾c tht chm v s trt s߽ng. Ti gn mi tu, ti tt xung ngi t lng vo thnh st cu khu i bc 20 ly i. Gi lnh. Tri y s߽ng. Ting my tu m m rn r. Nhng tia n pin mu loang long vy vy lp lo. Ti nh li mi my thng tr߾c y thi, cng nhng chic tu nh th ny, cng khng kh nng n cm nn v kinh khip nh khng kh ny cu Giang on 21 v 27 Xung Phong M Tho. ti tham d v chng kin nhiu iu tht l xc ng... ang min man nh li th Bc s Nguyn Thi Lai b߾c ti. Tay ng cng cm ly c ph. ng ni:

-Tm ng mi.

Ti ng߾c nhn ln. Tri sng. Khun mt Bc S Lai sng ngi, i mt long lanh qua ln knh. Ti ni:

-Xung y. Bc S Lai t t b߾c xung, v ni:

-Sao khng phng ch huy cho vui v an ton. Ti c߶i ni:

-Xung y . Trong cht. Ь h lm vic. Hn n y an ton hn.

-Sao?

- i hnh qun, sng cht c s. Nhng y c nhiu ci hay lm.

-Sao? ng ni cho ti nghe.

-Ngi y, mt, thong, d chu. V chng may ''b thu c߶i'' mt bu, tu tung ln, y mnh c hy vng vng ln b. Cn trong th hoc chm theo tu, hoc p u vo thnh st...

-Hay , ng ni c l, cn g n?

-Nu ti n dng B40, th bao gi n cng nhm vo i ch huy, ni c ci cn cu lu nghu..

-Hay.

-V quan trng hn ht. Mnh khng c nhim v iu khin tu, th ''i ra ch khc chi'' cho h rng ch lm vic. V chng may h c b, th mnh cn sng thay th ch.

-Hay.

-Thi khen v thi. ng m nghe ti em Giang on n ni cn nhiu ci hay hn nhiu. Kinh nghim mu m ng.

Lc tri sng hn. е by gi sng. Cch b sng vi mt rung, c mt cy s, li c mt trailer di, do mt Chinook cu ti: Mt nh hng lu ng, t Hm еi 7, ngoi khi Vng Tu, em n sng cho lnh M. ti ly ng nhm quan st. Lnh M, a s nm v tr tc chin, nhng mt s nh, ln lt xp hng vo ly n sng. Cc ch cooks o khoc trng, m trng cao lu nghu , nh cc tay u bp hng sang ti cc nh hng ln, phn phi thc phm nng cho lnh M. Ti a ng nhm cho Bc S Lai coi. Nhn xong ng ni:

-M! nh nhau ci kiu ny l nh.

-Nhn su vo phi xa, l rng. Rng cy trng xo. Cy tr cnh v v߾ng ng nhng s߽ng. Щp qu. Bc S Lai li ni:

-Nh tranh tu.

-M ng c bit ti sao s߽ng p nh th khng?

-V rng cy khng c l.

-ng. M ti sao?

-Ti thuc khai quang.

-B h ri thuc c cnh rng mnh mng nh th kia ?

-Vng. H ri thuc cho cy rng cht, Vit Cng ht ch n thn. Gi lc y, nhng on trc thng bay vn v trn u, bao quanh khung tri c on tu chy d߾i. Ti ni vi Bc S Lai:

-Mnh vo vng cm i ri y. V ng thy khng, lc ny m n bn, mnh ch c quyn dng sng nh thi. Cc loi sng c tm bn xa v n c u n nh 12 ly 7, 20 ly, 40 ly khng xi c.

-Sao vy?

-ng khng thy sng Si Gn ang qun qoi un khc sao?

-Th n qun qoi cng p ch.

-Nhng cc khc vng gn nhau qu, c ch cha qu 500m. V th mnh sng ln, n nhiu nhm mt m bn cho s, th mnh bn vo mnh, vo cc tu khc.

-Hay.

-Hay m g ng i.

-Ti ang nh li khc sng vng vo ti Rch Ba Ri, Cai Ly, hm 29 thng 9 v qua, n phc kch mnh ti . N cht bn m mnh cng cng.

-! Trn nh c ng trn bo Tin Tuyn, ng vit li m.

-ng. l nhiu nt p, nhiu iu cn ni ra. Cn cc iu khng nn ni ra..

-ng...

-Do , i sng, ti s nht sng un khc. Li s hn n, l sng c b ni cao. N trn, mnh d߾i. H sch n ly ln xung mnh cng tiu, hung h n t mn phc kch.

Nghe ti , Bc S Lai nhn ra xung quanh. Qu nhin on tu my chc chic c un khc nh mu ri. V bn hu ngn ni bt u xy thnh st m sng. Bc s Lai ni:

-Th ra mnh ang i vo t ch, vi tt c ci him ngho, h sch nht phi khng ng?

-ng nhng ng ng lo. Sng cht c s. Hn n, nu c b tn cng, cc my bay trc thng s lm nhim v khng ym.

Cng i vo su, lng sng cng hp. Vch ni st b n߾c, vi nhng xc ng߶i b dn st vo bn ni, c xc n ng, phn ln v cng c n b v tr nh. Nhn nhng t thi, Bc S Lai nh c chn li. Mt ng lnh tanh. Lc y t trn nh tri, my chic L19 ang th c rng truyn n xung. Cc truyn n bay lao xao nh l rng. Mt s ri vo lng tu. Ti nht ln, c :'' Tha ng bo. Ь loi tr Vit Cng ra khi dn chng, em li an ninh cho ng bo, Qun Lc VNCH v Qun Lc аng Minh ang bao vy vng Tam Gic St. аng bo s c di chuyn tm thi v vng an ninh. Sau khi thanh lc Vit Cng ra khi dn chng, ng bo s c ti nh c''.(2)

е 10 gi tra, on tu ti Bn Sc. Ni y , cc chin nh i bi, m c b nhn dn xung tu. Ngoi tt c anh em trong on Tm l Chin Lu еng thuc B T Lnh Hi Qun ra, ti cn c anh em thy th on c hu tng phi h tr. аng bo c a xung tu, ngi xp hng trong lng tu. Ai c nng, hoc con nh u c cc anh em Hi Qun vc, b h. Cc c gi c anh em du i. Khi lng tu cht, tu tm rt ra, v cng l lc anh em Tm L Chin pht cho h mn giy v thc phm kh( C ration). Sau khi phn pht cc phm vt ny, cc cn b Tm L Chin, ni r cho ng bo bit mc ch cuc hnh qun ti vng Tam Gic St l loi ch ra khi dn...

Khi lng tu y, cc c b c ko ln, v ln lt vo v tr ra v. D߾i tri nng mnh mng, lng sng nh rng hn, v tt nhin cnh vt r hn nhiu. Vn nhng on trc thng khng ym bay qun trn u. Ti cc khc quanh nguy him, kh nghi, my bay bn rocket xung, n bng. Khi bay mt m . V trn nh ni, vn c my chic my bay L19 th rng truyn n xung. V mit rng no khng xa lm, ting bom di xung rn r. Hai bn b, lc c vn c nhng nh n lu ng, do cc my bay Chinook cu ti, cung cp b n tra cho lnh M. Hai bn m sng xc ng߶i ni lnh bnh. C nhiu xc bm vo m c. Theo ln sng cu tu, cc xc cng n tri ln xung v ra nhng ln mu tm ngt. Dn chng a s l n b, ng߶i gi v tr con c ngi kn trong lng tu. C ng gi ngi gi bt h߽ng, i mt tht thn. C nhng em nh m cht con g vo trong lng.

on tu ti Bnh D߽ng, vo khong 4 gi chiu. Dn c th ln b, c on Dn S V cu Qun on n i v h߾ng dn h v khu tm tr. H c cung cp thc phm.

Ti y h li c thanh lc mt ln n. Trong khi cc thanh nin trai trng c ch i ring bng my bay, v mt ni ring. Theo tin tc t cc cuc hp hnh qun, th trong cuc hnh qun ny, c rt nhiu cn b cao cp cu Vit Cng b bt, trong c cac gio s Nga ng.

C nh th , sng i sm, chiu v. L trnh vn l con sng Si Gn nhiu on un khc rt p, nhng cng rt him nguy. Vo ngy cht cu cng tc, dn ht. Ti lang thang trong khu vc Bn Sc, thuc phn trch nhim cu mt n v Nhy D. Ti y cc v߶n tc, a s c xe i t loi ln, bng li st nm ngang, xe i n u, v߶n tc phng ti , k c nhng ch߾ng ngi nh nh, cy ci loi. My mnh v߶n chui, b ct my ngy, cc thn cng ct t gc, nay cc t chui li mc ln nhng cun l non xanh ng , thng ng nh nhng cun nhung xanh. Ti mun i xa hn, nhng cc anh em Nhy D cn li.. H ni:'' cy nh th, m m m ti n t d߾i hm m ln cn bn ti bn ny. Ti no cng th''. Ti c hi:'' Sao khng nm lu n xung ci c hm''. Anh em Nhy D c߶i,v a cho ti mt tri lu n khi. bo:'' Th xung ci h ny i''. Ti a tri lu n cho mt ng߶i khc. Anh ta m cht, nm xung mt ming hm gn gc cy ct. Ting n ''c'' trong , ri khi bay tc ln, t ming hm, t gc tre, t gi m tiu gi sn... Anh bn Nhy D nhn ti c߶i: '' Фy hm nh th y. Фt th rng, n su vo lng ni, ti n nm trong cn lu mi cht i c...''

Trong khi ch i bc ton Dn S V cu Qun on v, ti tt vo mt cn nh, ni c dng lm Trung Tm Hnh Qun Tin Ph߽ng cu n v Nhy D. Trung T Hu cho ti hay:'' Cn my ting n l dt, Hi Qun c mun ly g th ly''. Ti c߶i,'' Cm n Trung T'', v ngi ngm ton th cn nh. Mt cn nh g ba gian. Cc ct bng loi g qu, c l l g mt,tht u, bo rt thon. Cc vn g i nhau rt chnh. D߾i mi chn ct c k mt ming xanh trn. Cc x nh cng u tm tp. Уc bit l ci x ngang trn cao nht, c mt hng ch nho. Ngang gi nh, c treo mt cun lch tu, buc bng mt si ch ng sc. Quanh nh l cc c bc bn, a s nay c dn bng cc bc khng nh. Nhng mt rung vung nh, ging sng Si Gn un khc. Nhng khu rng y chng cht h bom. Qua khng nh c khu Tam Gic St hin ra, v ti thy vng ai l n t t thu nh li, ng nh k hoch bao vy lng dit m ti c hc tp tr߾c khi i cng tc. Ti ra ngoi sn, nhn xung mt trin dc, d߾i l khc sng Si Gn. B bn kia qua my m c kh, my con tru xng n t my hm tr߾c, ang nhn nha gm c, lu lu li ngng mt ln nhn tri. Pha tri cn nh chnh l v߶n chui b cy, t tn gc. Sau nh l mt v߶n tiu, Nhng cy tiu dng cao, hnh thp, qu chng cht. Gi cc hng tiu l nhng li i mn. Cui v߶n tiu l mt nh ngang, gm chung g v ni cc nng c. y, ci cy, ci b, cuc, xng b bi. Bn phi cn nh l mt ci tri kh rng. Ti dc theo s߶n nh l ci ci gi go. Cn ci di. Ci gn xung t, bao quanh bng b xi mng. Ni cui cn, ch dng gi go, mn, nhn. V trn t߶ng, ngay ch ng߶i ng gi go l hnh cc ti t ci l߽ng. nh Thanh Nga, Thm Thu Hng dn bn cnh cc bi bo Tt, hnh cc c gi min Nam v tht p, tht hp dn. Ti nhn tht k trn t߶ng, quanh cc bc nh, cn c cc cu th vng v, vit bng bt ch hoc bt nguyn t. Mt si dy thng, buc thng t mi nh xung, ngang tm tay, lm ci vn tay cho ng߶i gi go. Cui on thng, ci u mi c tt li nh mt qu gng. Ti cm th. Tri gng v khun trong lng bn tay. Ti ng th ln cn ci, hi nng, nhng cn ci vn a ln theo nhp chn p. Ti b nh cn ci xung v nhn ra ngoi sn. Mt mnh sn c khng rng lm. Ngay t git tranh, c my ming gch tu, cn vo sn c, dn ti mt ming ging. Ti ng ln, b߾c theo cc vin gch ny. Ging n߾c nh trong vt. Ti nhn xung ging v thy hnh mnh d߾i xa thm y. V bng nhin ti hi s. Ti khng dm nhn lu. ti ngng ln. Ton thn ti ng trong bng mt cu mt cy na. Cy na nh, cnh thp, xo che c ming ging. Ti nm vo mt cnh non, lc nh, l na rung rinh. Mt vi chic l ri xung, chao cht. Mt ming vi , c l l quai nn cu mt c gi, git phi vo cnh na. Qua lp l na, ti nhn thy bu tri xanh thm trn cao. V trn cnh cao nht cu cy na, cn c ci chung chim treo trn . Chung chim lm bng cc nan tre, c lng m , ung a. Mt ming chui nh lm mi kh gn trong lng, cnh ci cng n߾c. Ti bng bi hi nh qu nhng ngy cn b qu nh. Nh nhng con chim xanh nh mu l, theo nng h t du bay v....

Ti nhn li xung ging su. Mt ci giy di thng xung. Ti ko ln mt gu n߾c mt, trong vt. Ti r tay v vo gc na. Ch mt thong, n߾c thm ht vo lng t. Mt ln gi thi ti. Cnh na ong a nh vui, nh c߶i. Nng cao. on Dn S V v ti, ang rn r xung tu. Ti v Trung T Hu ng tr߾c cn nh nhn mt lt quanh vng. Ni y mt khu bt kh xm phm cu Vit Cng, nhng ch cch Si Gn c my gi xe. Ban m, t y nhn v Si Gn rc sng. Trung T Hu ni ln:

-Xong ht cha? on tham mu cu ng p:

-Tha ri Trung T.

Chng ti lng thng i theo con l dc m sng. Li i d߾i l, mt. Ngay khi chng ti ri gt, mt xe i t hng nng t phi sau i ti. Mt qun nhn M ci trn, mc o gip cm li. Ting my xe r ln, chic xe t t tin ti gm g. v߶n tiu rp xung. Ting my ci so dng lm nc tiu ku lp p. Ci nh sau p. Cy b gy vn. Sau , chic xe quay li, a ci li st sng long tin ti cn nh. Ting my xe gm ln v ch mt khc, cn nh xinh p kia xung, gy sp. Mi ngi xung o o, bi bay mt m. T sn nh, my ci ct nh bung ra, ri ln , ln ln u xung trin dc. C ci v߾ng mt bi cy. C ci ri tm xung mt sng. Con sng Si Gn on oi d߾i y. Ti m chng mt m nh khng th tin c mt mnh. Ti nhn li v tr cn nh, gi phng lng, trng khng. C ci nn t cng c i cho bng.

Chic xe i quay qua, quay li, mt chc c mt khu vc ch l mt mnh t loang l, hoang tn. Ti di mt cho khi cay, v bi. Cy na cn , cy na b qu, hin lnh qu, nn c b st. Cy na vn xo nhng cnh l xinh che ly ming ci ging nh.

Ti xung tu tr v. Cy na cu Bn Sc, Bnh D߽ng, hay cy na no cu tui nh u ho ln trong tr nh ti. Ti dn lng lm trnh nhng ting th di. V trong ti gi ln mt cu th nh:

Gi rng mt gc cy na.
C xanh t߽i nh, can qua s tn...

Trn ߶ng v, my chic tu nh i u b bn, c on tu dng li. trc thng vn v x ho tin xung hai bn sng. ho tin n tht gn, t, l, khi m mt. trn h thng m thoi ch huy cu on tu hot ng iu ho, bnh tnh. T chic tiu gip b bn bng B40, gi v:

-Bo co thm quyn. Ti ti b bn. Mt b th߽ng nh. V tu b thng trn mt n߾c

-C tr ngi g khng?

-Khng, vn di chuyn an ton.

-Bo co tip.

-Ti em phn pho tc th, v i bi truy kch..

-Tip.

-Bt c mt thanh nin b th߽ng v tch thu c cy B40.

-Tip.

-Ton b binh ang b lc sot...

Bo co ti , th ting my bng ngng v c nhng ting n vng li t my PRC25. Mi ng߶i biu l lo u, nhng ch my pht sau, ting my li gi v:

-Bo co thm quyn.

-Tip.

-Ton b binh lc dc theo hai bn bi rm ven sng, bt thm c mt s Vit Cng.

-Tip.

-ang tip tc truy kch

-em tn Vit Cng ti trnh din ti .

-Nghe.

е n gi sau, chic tiu gip gh li, cp vo chic soi nh. Tn Vit Cng b cng, mt non chot. Hn b th߽ng tay, c bng b tm. Tang vt em theo l mt khu B40, v cn mt tri n cha bn. Hn mc qun i en, o b ba. Bn hng eo mt ti ni lng nh, bc kn mt gi cm kh. Tn ny c dn ln tu, cho ngi mt gc trong phng Hnh Qun. Mt s quan Ban 2 c ch th ly cung v khai thc tc khc. Hi g, tn ny cng khai:'' D em khng bit.''

Lc quanh lng hn, cn c mt khc ng ni lng nh, di mt mt,. D khng hi ai cng bit l ng th, khi khai ho xong ln xung n߾c, ''nm m'' ngm ng ni lng th ln mt n߾c, th. N߾c c nm st b, nh l cy che lp l qua mt c ton lnh lc sot cu ta.

Lc ny tri v chiu , dc theo b sng, cc ton qun nhn M li ln lt sp hng i lnh n chiu ti cc nh hng lu ng, do my bay Chinook cu thng t Hm еi 7 vo. Ti ly ci bi ng n߾c, ung mt ngm ri i xung lng tu. Ni y, nhng ng߶i dn cui cng ca cuc hnh qun c dn li tr v Bnh D߽ng. Mi ng߶i ngi r. ti ch n mt ng gi, tc bc, ngi m kh kh mt bi v, mt ng ngc tht thn. ng nhn ti, nh s ti ra lnh vt ''bo vt'' cu ng i. Ti li gn, v ln vai ng gi. ni nh:'' Bc ng s.'' Trong b n ti ti nh hng Bch Тng m sng, ngay tr߾c dinh Tnh Tr߷ng c y cc n v tr߷ng cu cc n v tham d cuc hnh qun ny, Trung T L Tng B, Tnh Tr߷ng Bnh D߽ng ni my li by t s cm n '' Cc n v bn n y ph tan so huyt ch, m u cho cng cuc lng ch Tnh ny.. ng cng i din cho Trung T߾ng L Nguyn Khang, T Lnh Qun on I I I, by t s hi lng v s hp tc hng say v kho lo cu tt c cc qun nhn cc cp tham d cuc hnh qun v h s t߷ng th߷ng cho cc qun nhn xut sc theo ngh cu cc n v tr߷ng..

Tri cn sng, ton Tm L Chin Dn s V Hi Qun cu chng ti ln xe v li Si Gn. Ch sau mt gi, chng ti v n ni. Con sng Si Gn tr߾c mt. Cc chin hm xm ngt u kn mt bn sng. Bn kia b l Th Thim, nhng rng bn en thm. Dng sng Si Gn chy hin ho , c ngu, ti lin t߷ng n nhng xc cht dt d mi y theo t sng trn ln hai bn m n߾c. chnh con sng ny m c xa lm u.. Tt c hoang tn. Ch cn mt gc cy na.

* * * * *

Nhn nh v cuc hnh qun ny, i ph߽ng ghi li trong cun sch dn nguyn vn nh sau, trang 150:" Cuc chin din rart c lit, gy cho ta nhng kh khn v tn tht: mt s sinh lc b tiu hao, nhiu c s hu cn b thit hi, k hoch vn chuyn tng ni,tng lc b gin on, nhiu cn c bn p b ph, mt s dn b xc i v vng km kp..."

Nh th, ng v c s vt cht m xt, qa cuc hnh qun y rt thng li, ph tan so huyt ca i ph߽ng. Nu cc cuc hnh qun to ln v dng mnh nh vy, lin tc tip din tt c cc ni khc trn ton th lnh th Vit Nam, sau ng nh ni dung tm truyn n gii, Qun Lc VNCH v аng Minh s ti nh c cho tt c ng bo... th tuy c au n, nhng chng ta, qun dn VNCH cn c th chp nhn c. Nhng trn thc t th khng. Lc y, l mt qun nhn cp nh, vi mt ci nhn trc tip v c th, ng߶i vit thy ti nghip cho ng߶i Vit Nam qu. Dn, ti nghip nh, c n nhng ng߶i lnh, nh ng߶i vit, i gip dn, cng thy mnh au n qu. Tr߾c mt ng߶i dn, h ch thy y l mt cuc chin ca ng߶i M. Chnh ng߶i lnh M, t ni no xa lc, ging ht nh qun i Php tr߾c kia, n y bn ph, v i sch, ph sch xm lng ca h. Ng߶i lnh VNCH, tr߾c mt ng߶i dn ch l mt th ph lc qun. Gia i mt dn v lnh nhn nhau, y nghn ngo.

Ng߶i lnh c cho ng bo nghe v tm truyn n kia, n cn gip h, nhng qu gia dn v lnh c qu nhiu xa cch. Ng߶i lnh d c t nh, n cn gip dn bao nhiu, lm sao so snh c cnh hoang tn ngt ngn, tt c nh ca, xm lng thn yu ca h, gi ch l mt vng nt, hoang tn. Xm lng ang tr thnh rng vi y la n.

Sau khng lu, t nm 1968 tr i, trn din n bo ch, ng߶i ta ch ni v cuc hi m Paris. Cng t qun i M rt i t t, b li cho QLVNCH mt c ng l hoang tn nt. Ng߶i lnh M lc tr߾ci hnh qun nh i picnic, n nhng ba cm nng t Ю Tht Hm еi c my bay ch vo. Vic tip t th tha ma, trn ra c cc khu ch en khp n߾c. Qun i VNCH , tuy khng c tha ma nh qun M, nhng n bn th dn. Cn khai quang hai bn thy trnh, rng rm, my bay ti th thuc tc th. Phi pho, gi l c B 52 tri thm, rung chuyn c rng. Sau khi M rt, sng n thiu thn, ph߽ng tin truyn tin, di chuyn mi lc mt eo hp. V Tng Thng Thiu phi chnh thc ku gi " Chng ta chin u theo cch con nh ngho... "

Trong khi i ph߽ng vn tha ma tip liu. Tip liu t pha cc n߾c " X Hi Ch Ngha anh em" ca h, v c th v gn gi l t ng߶i dn khp cc no nng thn. Ng߶i dn nu c tin vo cc truyn n mt thi t my bay ri xung nhiu nh l rng, gi c li, ch thy au n v ut hn. Ng߶i lnh VNCH, nu c ng߶i dn no a t truyn n c ra tr߾c mt hi, ta bit tr li th no. Tt c ch cn l ng ngng v ut hn. Ng߶i M, ty theo giai on t n, dp tt c mi tr ngi m n y. Khi giai on khc bt u, h li o t ra i. Trn t n߾c Vit Nam, trong thi gian cuc chinkhc lit y din ra, c bao nhiu cuc hnh qun nh th, nh vng Tam Gic St! Nhng n bt ca QLVNCH mi lc mt thm u ut m m, bi th߽ng v y thiu thn. Ta yu c hai mt v kh v lng dn. Ngh li th t lc cuc chin dng mnh d߾i ha lc ca qun i M, cng chnh l khi im ca ni thua au sau ny. Xin hy mn my cu th ca T Thy Yn m t v s phn ng߶i lnh VNCH tr߾c khi ma kh nn 1975 a ti:

Gic nh ln -ma ma ti
Ma ma nh mt trn ma lin
Chu th mang mang tri n߾c st
Hn chng hiu ht ni c n
Tip t kh-i ln phi lc
Trn ng߶i bn gc n m߽i vin
Di tn kh- su di lc nhc
Trong vt th߽ng ng߶i bn nn rn.

(Qua Sng)

Khng bit ng߶i c ngh g, cc bn ti mt thi x thn cho cuc chin ngh g. Ring ti, ti khng cn n߾c mt nh xung cho cuc chin, cho thn phn ca dn tc mnh


Phan Lc Tip

27/3/1999S c gi gh thm: