THNG V X M


Tnh mn th߽ng v ni x m
Th߽ng v ni x m s߽ng
m v lnh lnh hi trong gi
Vng ting r rm vi c cy

Ngi nh trng v chn c h߽ng
My ln bin bit vng tin nh
Con ngi thm hi my vi gi
Rng b by gi tc im s߽ng

Cn l em gi c cn trng
Song bun tui nh dng ngoan hin
Hay l m mi ch trng b
Tin vng m bun ting nhc thng

Chiu vng s߽ng bun ߾t mi em
Tt v m chng thy xun v
Th߽ng ng߶i em gi chiu th di
Bn mi nh xiu ng i chS c gi gh thm: