Truyn ngn tiu thuyt

Ng߶i Thy Th Gi

L B Thng

Email: BTHLE@aol.com


Sng hm ng dy tht sm, sa son dng c cho chuyn ra khi cu c. Tri cn nhiu s߽ng m, ph kn nhng cy da ng sau nh. Pha xa m mt kia l bi bin, bn tay mt l bn tu u, nm khut vo trong eo bin nh. Tu ca ng nm xen ln vi nhng chic tu to nh khc ca nhng ng߶i hu ht v hu tr, ch mt s t ng߶i hin nay vn cn tip tc i lm vic ni khc. H mua nh ti vng eo bin ho lnh ny ri thnh thong v y ngh h, ly tu ra bin cu c hay th b߾c dc theo bi bin ct trng trong nhng bui sng p tri. Th߶ng th߶ng h ch n chi mt hai tun l ri li i. H thu nhng ng߶i a ph߽ng chm sc, tu b nh ca v tu b ca h trong khi h i vng. nhiu ln ng gp nhng cp v chng trung nin hoc tr hn trong nhng chuyn chun b ra bin ti bn tu, h rt l vui tnh v ng cng gy c nhiu cm tnh vi h qua nhng cu cho hi x giao.

Ring c nhn ng cng v hu c hn mt nm nay v ng b bnh p huyt rt cao, cng vic lm cng ngy cng khng thch hp vi mun ca ng v nhiu p lc chi phi m Bc s ni l khng tt cho sc khe ca ng. Cch y su thng v chng ng quyt nh dn v y va sng gn bin v va gn cc con chu ca ng. Hai v chng nht nh chn vng bin ny sng trong nhng ngy cui ca cuc i, v phong cnh ni y ging nh bi bin ngy xa qu nh, rt nn th v khng nhn nhp n o. Ni ny gi li trong ng nhng k nim m m ngy xa c lc ng ang cn phc v trong Hi qun. Eo bin t߽ng i nh nhng rt l th mng vi nhiu gnh v hng da xanh, chim hi u ln quanh tm mi trong nhng bui sng p tri nh hm nay.

ng ta thch dy tht sm ngm mt tri mc t chn tri, nh ng tng thch th nhn lc xa. Nhiu ng߶i bn c khi nghe ng v hu vit th ngh mi hai v chng qua bn b bin pha ty, ti tiu bang California vi h. Nhng ng߶i ny ni l bn m hn, kh hu iu ha quanh nm v nht l c cm t߷ng nh mnh c sng gn qu h߽ng hn. ng vit th tr li v cm n nhng ng߶i ny, ng ta na a na tht ni l bn u c c ngm cnh mt tri mc trn bin khi, ch c nhn mt tri ln m thi. ng mm c߶i khi ngh n khun mt ca bn mnh lc c th ca ng. C l h s tht vng nhng chc cng ng vi ng v trit l"mt tri mc l ngun sinh lc ca mun loi, mt tri ln l s chm dt ca vn vt."

Sau bao nhiu nm chin u v tranh sng trong vi v, ng c tm mt gii p cho chnh mnh v quan nim nhn sinh; vn mnh v cuc chin y a ng qua bao nhiu bin c th thch, nh h߷ng n cuc i ca hai v chng. Cho n by gi, cu hi m ng t t cho mnh v mang theo mi sut gn su m߽i nm, vn cha c mt cu tr li tha mn nim thc mc khc khoi ca ng.

Nhn trong g߽ng ng thy tc trng nhiu hn en, nhn ngy thng tri qua nh then ci, nh rong bo tri ra bin v thi gian by gi ch c ng l ng, khng ch trng; m bng n v "ngy" thay v "gi". Tt c khng nh bn m߽i nm tranh sng qua. ng cm thy bun cho tui i bng x. ng c tm li gii p cho mnh v nguyn thy v ngun gc ca vn vt, ca loi ng߶i v ca chnh bn thn ng. i khi ng b nh h߷ng bi quan nim c v khng th no xa c s nhn thc v nh lut tun hon ca v tr v V th߶ng l ca o Pht. nim ny chi phi v nh h߷ng cng nh m nh ng t hi ng va ri ng߷ng ca tr߶ng trung hc gia nhp vo Hi Qun. Sau ny c mt thi gian ng chuyn h߾ng suy t v nh mnh an i v gii thch cho chnh mnh, khi i din vi nhng bin c xy ra ngoi i, hay tm gii php cho nhng vn quan trng c lin quan n ng. Ь ri cho n by gi, sau khi quyt nh tm cho mnh mt mi tr߶ng sng trong chui ngy cn li, mt ln na ng mun tm tm kim cu tr li v cu hi ca i mnh v vn cha i n kt lun chc chn, l c phi by gi ng ang tr v vI "ci g" to ra ng t ngy khi thy hay khng ? Tuy vy k t nay ng cng cm thy thoi mi v hnh nh sn sng n ch ngy tr v , v tin t߷ng vo li d on ca ng.

ng vy tay gi con ch gi ang ngot ui ch ng ti hng ro. N bit ng sp sa i ra bin sng hm nay. ng n gn v m giy xch cho n, xong ri vo nh kho ly dng c, hai chic cn cu v thng ng n߾c .

Hm nay v ng nh may li my tm mn ca s v lo nu mt t thc n chun b cho cuc ving thm ca gia nh c con gi vo cui tun ny. Bnh th߶ng th b y thp tng ng ra bin v b cng rt thch cu c. ng ta ha l s mang v vi con c ngon b chng t߽ng cho c con gi v gia nh th߷ng thc. Tr߾c khi ng ri nh b ta nhc nh ng nh ung thuc p huyt v cn thn, ng dng qu sc s c hi cho sc khe. ng mm c߶i v thm ngh rng b v qu lo xa v ng ang cn khe mnh lm m.

Trn ߶ng t nh n bn tu, ng gp nhng ng߶i lng ging cng ang trn ߶ng n chic tu ca h. Khi n tim bn dng c v mi cu c, ng buc con ch ngoi ca ri vo trong mua mt bao n߾c v mt l mi cu c, ni vi cu x giao vi ng߶i ch tim gc a ph߽ng ri i n chic tu nh ca ng ti bn.

S߽ng m tan dn khi ng m dy li con tu ra khi. Chic phao nh du sn mu c ngn n pha trn, lc l theo gn sng khi tu ng chy ngang qua. Pha sau phao l mt tr g ln sn mu en m tr߾c y c l c dng cho nhng tu ln but giy v n nm cao trn mt n߾c. Trn ct l mt t chim c cn li nhng cnh cy nh v vi cng l rm bay la tha. Mt con chim hi u va s cnh p ngh chn, chim nhn chic tu chy qua mt cch l ng v chim quen vi tu b ra vo eo bin ny.

Tu ca ng va chy ngang d߾i gm cu ca ca con ߶ng chnh ca vng ny. Cu xy rt cao nn tu i ngang qua d dng. Xa hn t na l chic cu xe la cng c xy cao nh chic cu ny, hai cu bt ngang qua eo bin. Lu lu mi c mt chuyn xe la chy qua y, th߶ng vo nhng bui tra, ting ci tu v ting my tu xe la nhiu ln gi li k nim qu h߽ng, lm cho ng nh n nhng ngy thc dy sm i hc, khi xe la chy ngang qua vng nh cha m ng v ko ci nh thc mi ng߶i dy.

ng lic nhn ln hi ri li tu v pha chic phao nh du mu xanh. Qua khi ci phao ny l tu bt u lc nh nh. Bin lng m, tri khng gi, mi bin quen thuc lm ng qun ht nhng g li pha sau. ng v߽n mnh lng ngc mnh n ra v ht vo tht mnh, mt lung khoi cm c bit dng ln, khi ln khng kh trong mt ha ln hi n߾c bin trn vo tn su trong ng߶i ng. ng nhm mt li tn h߷ng mi v ca bin c, s thch th tuyt diu ca nhng ng߶i yu bin, ca nhng ng߶i say m bin nh say m ng߶i yu hc tr ca tui va ln, ang gi li cho ng nhng chuyn vt trng ngy xa c vang bng mt thi. ng nhn quanh mnh, tht l mnh mng, tt c u l mt mu, mu xanh ca bin ha vi mu xanh ca bu tri. Nu khng c nhng m my hng l lng bay ni cui tri, ng chc rng khng ai c th phn bit c ranh gii ca n߾c v tri. Thin nhin hin ra tr߾c mt nh l mt tm bt mu xanh c tri di khng im dt. Nhng vt trng t im cho tm thm tri l nhng gn sng bc u, nh c bn tay ha s iu luyn dng cy bt thn lm tng thm nt p ca v tr.

Tu chy ra khi h߾ng v pha tay mt, cch b khong nm hi l. Cng nh c bo ch xut bn a ph߽ng nn ng bit vng bin no c loi c hanh m ng thch cu. C mi ma v mi con n߾c l c mt loi c khc nhau vo kim mi. Ma ny c loi c hanh bin mu en th߶ng vo gn b kim thc n, chng sng d߾i nhng rong bin tri dt d theo ging n߾c m chy t pha nam ln y. Loi c ny th߶ng li tng n v thch sinh hot chung vi nhau, do nu gp ng ch n c kim n, ng c th cu c n mc gii hn cho php ca a ph߽ng ny.

S d s c cu mt ngy c gii hn, v loi c ny c bo v bi lut php chng c th tip tc sinh sn v khi b tuyt ging. C nhiu khi ngh v lut l ca x t do, ng cm thy bun cho t n߾c mnh. bn nh cng c lut l, nhiu hn na l ng khc. Nhng tt c ch l th lut l dng tng thm quyn hnh ca gii lnh o, l ph߽ng tin nh cm quyn gy thm sc mnh n p v kim sot ng߶i dn v ti, rt ta x߽ng mu ca nhng tm thn gy cm, phi sng trong thiu thn, kh au qua nm thng mi mn.

Lut php x ng߶i dng bo v quyn li chung ca mi ng߶i, trong tinh thn t trng v t do. Hai ch t do y khng c ngha l ai mun lm g cng c, m ng߶i dn ch lm c nhng vic g khng xm phm n quyn t do ca ng߶i khc v nhng hot ng khng c hi cho Quc gia. Mi nghe qua th c v hi kh gii thch nhng t n ni ln c ngha ca quan nim sng dn ch v c ng߶i dn tn trng trit vi ch t nguyn.

ng n vng n߾c d nh, ng tt my tu v tu tri bnh bng theo nhp sng nhp nh v ging n߾c nh. ng nh du tu mnh trn hi ri sa son th cu. Con ch gi chy quanh ng, n quen thuc vi sinh hot trn tu nn cng khng tr ngi cho vic cu c ca ng. Con ch ny sng vi ng gn 17 nm ri, k t ngy ng xin n t mt gia nh ng߶i M khi h phi dn vo sng trong apartment, m ni y khng cho php nui th vt trong nh. y l ng߶i bn gi ca ng trong chui ngy cn li v th i u ng cng dn n i theo.

ng mc mi vo l߷i cu ri tung giy c߾c ra xa, ch cho mi lng xung tm su ri ng ko giy vo t t xem h߾ng ca ging n߾c. ng iu chnh mi, sa li qu ch nm pha trn l߷i cu cho ng ch, ri tung giy ra xa v pha tri ca chic tu.

Ting n߾c rc rch v nh vo l߶n tu nghe tht r v khng gian qu im lng. Thnh thong mt cn gi thi mnh qua lm mnh vi nh ct ti tay li tu ku phn pht.

Mt tri ln cao, khong h߾ng m߶i mt gi. Tng tia nng ri xuyn qua vn my xm ta thnh mt vng nh sng rc p nh vng ho quang trn u ca tng c Pht Thch Ca th trong nhng ngi cha. ng cm thy thoi mi trong tm hn v rt vui v quyt nh chn ni y cho nhng ngy v hu ca cuc i mnh. ng cn nh khi va mi dn v vng ny, gia nhng ng߶i a ph߽ng xa l, khng c mt ng߶i ng h߽ng gn nh. V ng th߶ng than phin v nh cc con chu, nhng sau cng quen dn, cc con th߶ng em gia nh v thm hai v chng vo cui tun, nn b bt u thch vi cnh sng mi.

ng to c mt mnh v߶n nh, trng mt t rau mung, rau thm v vi cy s b v nu bn b. Sau ny ng xy mt hn non b v mt h nui c vng sau v߶n, c n߾c chy th߶ng xuyn, qua gnh chy rc rch xung h.

Ban u khi mi dn n, v chng ng߶i lng ging c v lnh lng nhng sau mt thi gian, h tr thnh bn thn. B v th߶ng lm bnh ngt em qua cho v chng ng v ng߶i chng thnh thong vo bui chiu qua ngi nhu bia lai rai vi ng cnh h c vng hoc xem Football vi nhau vo cui tun.

Chic cn cu bng cong xung, ng ta git cy cn ln tht mnh, mt sc nng vng vy d߾i cnh tay ng, ri bng n߾c vng tung te trn mt bin. Thp thong d߾i mt n߾c l mt hnh con c ln qua ln li cch tu ca ng khong by th߾c.

"Con c ny cng vo khong by tm "pounds" l t"

ng nh thm ri va t t quy si giy cu vo, ng va cn thn h߾ng chic cn v pha li tu ko con c v pha . Ch c va vng vy va ln quanh v c tm cch thot chy nhng cng vng vy chng no, cng lm cho l߷i cu bm cht thm vo mang c v lm cho ch kit sc nhanh hn. ng cn thn ko giy vo, va gi cho cn cu theo chiu ca c li l߷i cu khi st ra v giy c߾c khng b t v sc ko ca c.

Sau gn m߶i pht tranh u gia c v ng߶i thy th gi, ng cm thy thm mt, hai cnh tay ng mi nh, ch c vn tip tc vng vy. ng ngh n c con gi v hai a chu ngoi trai sp n thm vo cui tun, vui v tng thm sc mnh ca ng. n lc ch c phi u hng v phn chin thng nghing hn v ng߶i thy th. ng vi tay ly sn chic vt l߾i ri ko giy cu mnh hn, ch c mt ph nn khng cn hung hng nh tr߾c na v mc cho ng ko vo gn mn tu. ng dng tay tri gi cn cu, cn tay mt cm chic vt xc ch c ln bong tu.

ng thch th nhn con c nm th, y l mt loi c hanh bin mu en ging nh loi c m nhng nh hng Tu th߶ng hp t߽ng gng; tht loi c ny rt thm v ngon ming. ng cn thn ly l߷i cu ra khi mang c, ri dng hai tay a con c ln cao nhn. ng cm thy vui nh va thng mt cuc tranh ti v ang n nhn chic cp gii th߷ng. ng m np thng ng n߾c v b c vo thng, y np li ri ly l mi mc mi khc vo l߷i cu v cng nh ln tr߾c tung giy v pha tri ca chic tu, ang tip tc tri bnh bng trn ging n߾c nh. Ln ny ng dng cy cn cu vo ci ng st gn cnh mn tu, ri ng ly chic bnh thy ng n߾c tr ra, rt vo chic tch snh mu trng c in hnh con phng hong chn cm hai chic m neo. y l du hiu ca S quan Hi Qun M. Pha bn tri ca chic tch l hai ch CO - Ch Huy Tr߷ng - mu vng ng nh. Chic tch ny l qu tng ca mt cu con trai ca ng, mt S quan Hi Qun cp bc i y tt nghip Hn lm vin Hi qun- U.S Naval Academy ti Annapolis, Maryland- v hin nay ang phc v trn mt Tun d߽ng hm-Cruiser (CG)- ca Hi qun Hoa K.

Tr Thit Quan m ta mi thm nh nh, v tr hi ng v khng du nh tr Tam H m cha ca ng th߶ng ung trong nhng chic tch nh ht da. Khi ng cn nh, cha ca ng th߶ng cho ng th߷ng thc trong nhng bui sng ma ng gi lnh ma nhiu ti ni chn nhau ct rn. ng nhp tng ngm tr nh, th߷ng thc v tr ng du chy vo c th v cm thy lng nh nhiu v nhng k nim xa xa m rm rm n߾c mt. ng hay xc ng tr߾c nhng hnh nh, nhng m thanh hoc tt c nhng g c lin quan n qu kh v qu h߽ng M. i lc ng mun b tt c tr v thm qu h߽ng, nhng ch s nhng i thay bn x mnh s xa tan k nim p trong lng ng. Thi th c gi li trong tm khm d vng m m ca thi xa v hnh bng tuyt vi ca c h߽ng, ri s mang hnh nh p ny theo vi ng, khi ng nm xung mi mi.

ng ng dy kim sot li chic cn cu ri nhn v pha b thp thong t xa. Chic tu ca ng ang theo ngn thy triu tri vo h߾ng b , ni c ng߶i v ca ng ang chun b bui cm chiu cho hai v chng. Chung quanh tu ng l bin n߾c, xa hn t na l chn tri pha hu hm, cao hn l tri my vi nhng m my kt li thnh nhng hnh hi qui d khng tn tui. Xa hn mt cht na l v tr mun trng, ni khi u ca th gii v vn vt, thnh hnh sau "Mt ting n bng" d di v ln nht. Ni y cng l mc ti ca cui cuc i, ca mun loi, ca vn vt.

Bng nhin ng nh va tm ra c li gii p cho cu hi ca i mnh, ng cm thy vui s߾ng v cng, ng mun la ln ln, ng mun ni to ln cho chnh mnh v cho con ch gi, bn i ca ng nghe v s khm ph tuyt diu ny. Th ra c sut cuc i ng ln ln v tranh ua cng ch l chun b cho mt hnh trnh tr li im khi thy, ni o to ra mnh.

V tr to ra mun loi, s thnh hnh ca th gii, ca vn vt, ca loi ng߶i, ch l mt s xoay vn c tnh ton.

Thi im u li l ca s chm dt tr߾c , im ch cui li l mt s bt u cho chu k th hai v c th tip din lin tc khng chm dt v chm dt l khi u. ng cm thy xc ng mnh, mt tnh cm l lng ang dng ln tt cng trong ng߶i ng, ri bng nhin mt cn au lm ng cm thy ran c ngc bn pha tri, lan dn xung cnh tay, ri bn tay tri ca ng thy t lit hn ln. Con ch gi qun qut bn ng߶i thy th gi khi ng vn cnh tay mt vo tay li tu v ngi vo chic gh ca ng.

Mt tri ng bng, chic tu vn nhp nh theo ging n߾c tri v pha b xa, gi bin vn nh nh thi, my trng vn bnh bng tri trn bu tri xanh v ng߶i thy th gi t t nhm mt li.

Vng vng bn tai ng cn nghe u y, ting ni ca v Thng T߾ng Douglas MacArthur, v T Lnh Ti Cao Lc Lng ng minh ng Nam ni ting ca Hoa k, ng߶i tng nh bi Qun i hng mnh thin chin ca n߾c Nht bn ti Thi Bnh D߽ng, ngn chn ln sng Cng sn ti Cao Ly, S quan xut thn t Hn Lm Vin V B West Point:

"The old soldiers never died, they just faded away ."

Hn ng theo gi my bay v ci h v, v bn kia th gii, ni khi im ca mng ߾c cuc i v chu k k tip ca ng߶i thy th gi.

* * * * *

Ting v tay tht ln ri ting nhc qun hnh nghe vang di lm Nguyn cht gic mnh thc gic, anh m mt ra ri nhu li v b chi bi tia nng chiu ri qua chic ca s nhn ra v߶n sau nh. Trn mn nh ca chic my truyn hnh, nam ti t Gregory Peck, oai phong lm lit trong b qun phc ca Lc qun Hoa K, ngc mang y huy ch߽ng, c o lng lnh vi cp bc nm sao; trong vai v Thng T߾ng Douglas MacArthur, ng߶i hng chng gi eo bin Bataan Peninsula ti Phi Lut Tn trong nhng ngy u th gii i chin th hai. ng nghim ngh ng trn sn khu hi tr߶ng ln ca tr߶ng V B ni ting West Point ti tiu bang New York . Vc dng ng uy nghi vi nh mt hin t nhn xung hng qun vo khong hn bn ngn Sinh vin S quan ang v tay t gi ng߶i cu Sinh vin S quan trong bi din vn cui cng ca ng ti ngi tr߶ng M, ni m ng tt nghip th khoa vo nm 1903 khi th k th 20 va bt u.

Ting in thoi vang ln hai hi ri Nguyn nghe vng li ting ni ca Ngc t nh ngoi, c l ang ni chuyn vi Thanh, con gi u ca v chng Nguyn, d tr qua nh cook out sau v߶n chiu nay vi ton th gia nh:

"Khng bit ba con dy cha, me vo thc ba dy, ba con nm xem phim v Thng T߾ng MacArthur ri ng qun lun v phim di gn ba ting ln."

Nguyn vng dy, b߾c tht nhanh ra khi gi߶ng, i vo phng tm ri ng ca li khi ting chn ca Ngc ang nghe n gn phng ng. Anh nhn vo g߽ng, vut li mi tc "mui nhiu hn tiu" phn chiu d߾i nh n sng trng, bng khung t߷ng nh n gic m va qua trong mt bui chiu nng nc oai bc ti Virginia; ging nh ngy xa nm ng tra, m hi m ߾t lng trn chic sp g k trong phng khch ca cha m Nguyn. C l gi ny hai ng b sng phiu du ti mt th gii no v ang mm c߶i nhn xung cu con trai tr߷ng yu du, su m߽i tui i, cui cng tm ra li gii p cho cu hi v nhn sinh quan ca mnh trong khi say gic mng di.

Ngoi sn nm cnh chic vng d߾i nh nng vng m, con ch gi 17 tui ca gia nh ng߶i thy th gi ang lim nhim i mt, thnh thong gic mnh dy, l ng nhn nhng con chim s bay ln bay xung dng m nht nhng si lng ri rng ca con ch xy t m cho chim con, trn cnh cy si mc bn kia hng ro... Tri bt u vo h.Monterey, California mt ngy cui xun nm 1998

L B ThngS c gi gh thm: