Th

Ho Quang cho Ngy Vn Th

Tc Gi: Ngc Giao Nguyn nh Nhc


Tiu S
Hi Qun Thiu T Ngy Vn Th
Hm Tr߷ng H Tng Hm Nht To HQ-10

- Sinh ngy 16 thng 1 nm 1943 ti Trng Bng, Ty Ninh.
- Xut thn kha 12 tr߶ng S Quan Hi Qun Nha Trang.
- Hm Ph Tun D߽ng Hm Ng Quyn HQ-17.
- Cu Hm Tr߷ng cc chin hm HQ-604 v HQ-331.
- Nhn chc Hm Tr߷ng H Tng Hm Nht To HQ-10 t ngy 16 thng 9 nm 1973.
- Lp gia nh, v tn Hunh Th Sinh, c 2 con gi.
- Tun tit theo chin hm ti Hong Sa ngy 19 thng 1 nm 1974.
- c n th߷ng 13 huy ch߽ng loi, trong s c Ю Ng ng Bo Quc Hun Ch߽ng km Anh Dng Bi Tinh vi nhnh d߽ng liu.
- Truy thng Hi Qun Trung T.

(Trn в Cm su tm)


Anh Th, Ngy Vn Th!
c hung tin nh te la ti Hong Sa,
Tu ch m m tu anh cng m.
Trong bo la, mu bin khi anh thm.
Cht theo tu, i hm tr߷ng, i anh i.
c tin anh nh x rut ni khng li.
Khi tnh dy mi chc anh theo Thnh T!

Em qu kh, ly trn nhe o s,
Thi hi u n߾c mt em lau?
Thi hi u con tr ly ln sau?
Ь nghe ngng, anh ni g phi tr?
Ь chim bi, hn th em quyt tr,
Dit Tu , Tu cng mi h gan!
Rt ui v nh ch chy n Hi Nam,
Cho khip m o Hong Sa dng cm!

Em qa ph: Ngy vn Th; th thm,
Tui cn xanh mi c s ba m߽i,
Mi cng nhau, tay nm cha bung li,
Mi hi vn, n ai c߶i trn o trng?
Mi c lt, cng con b i tm,
Mi kinh nghi, nh hi: knh tha anh,
Sao m m, nt gin ph tan thnh?
Anh khng ni, by gi anh mi ni!
Tho no lc tr߾c khi vo mt ci,
Trng s kh h, bt phc hon!
Treo g߽m i snh, nt hn hoan,
Anh i hi chin khng cn kim,
Bn nt Tu gi o Hong.

Gi y y bin o Hong Sa,
Em xung cng anh, sng mt nh,
Thy l xem chng em bit lm,
Em em ba tr gn cha!

Anh Th, Anh hi, Ngy vn Th,
Tnh dy em bun nh l sa,
Tng l em, tay dt tr,
Vng phu em gi, b Hong Sa!

Anh Th, Anh hi, Ngy Vn Th,
y bin tri ln, tr gp cha,
"Qu ph" em qung trng bin Bc
"Vng phu" em th, gi Hong Sa!

Anh Th, tr kim, hi anh Th!
Bin ng, tu Mao sp sa ra,
Nht To sa cha mau ni li,
Bn tan hm gic ot Hong Sa!


Tn Hip ngy 9 thng 2 nm 1974
Ngc Giao Nguyn nh Nhc

"Cui hng th k th hai m߽i,
Chng gi Hong Sa c lm ng߶i ..."S c gi gh thm: